• Гороскоп 2016

Конспекти уроків біології 10 клас

Конспекти уроків біології 10 клас

 

 

Урок 1. Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства

 

Урок 2. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії

 

Урок 3. Елементарний склад живих організмів

 

Урок 4*. Вода в живих організмах

 

Урок 4**. Вода в живих організмах

 

Урок 5. Мінеральні речовини живих організмів

 

Урок 6. Органічні речовини живих організмів. Малі органічні молекули та макромолекули

 

Урок 7. Різноманіття та функції полісахаридів

 

Урок 8. Різноманіття та функції білків

 

Урок 9. Різноманіття та функції ліпідів

 

Урок 10*. Різноманіття та функції нуклеїнових кислот

 

Урок 10**. Різноманіття та функції нуклеїнових кислот

 

Урок 11. Застосування знань про хімічний склад живих організмів для безпечного використання засобів
побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів

 

Урок 12. Застосування знань про хімічний склад живих організмів для оцінювання продуктів харчування

 

Урок 13. Узагальнення та контроль знань з теми

 

Урок 14. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень

 

Урок 15. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів

 

Урок 16*. Клітинні мембрани Транспорт речовин через мембрани

 

Урок 16**. Клітинні мембрани Транспорт речовин через мембрани

 

Урок 17. Поверхневий апарат клітини, його функції

 

Урок 18*. Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин

 

Урок 18**. Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин

 

Урок 19. Цитозоль, органели, включення

 

Урок 20. Цитоскелет. Клітинний центр

 

Урок 21. Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолі, на прикладі гліколізу

 

Урок 22. Рибосоми синтез білка

 

Урок 23*. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі

 

Урок 23**. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі

 

Урок 24. Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання

 

Урок 25*. Двомембранні органели. Пластиди і процес фотосинтезу

 

Урок 25**. Двомембранні органели. Пластиди і процес фотосинтезу

 

Урок 26. Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів

 

Урок 27. Хромосоми. Каріотип

 

Урок 28. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз

 

Урок 29. Обмін речовин і енергії в клітині

 

Урок 30*. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології

 

Урок 31. Узагальнення та контроль знань з теми

 

Урок 32. Віруси, їх будова, життєві цикли

 

Урок 33. Пріони, їх будова, поширення

 

Урок 34. Роль вірусів і пріонів у природі й житті людини

 

Урок 35. Профілактика вірусних хвороб людини. Профілактика ВІЛ-інфекції / СНІДу

 

Урок 36. Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності

 

Урок 37. Бактерії. Роль бактерій у природі й житті людини. Профілактика бактеріальних хвороб людини

 

Урок 38. Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми

 

Урок 39. Узагальнення та контроль знань з теми

 

Урок 40. Багатоклітинні організми без справжніх тканин

 

Урок 41. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами

 

Урок 42. Будова й функції рослинних тканин

 

Урок 43. Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології

 

Урок 44. Органи багатоклітинних організмів

 

Урок 45. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

 

Урок 46. Колонії багатоклітинних організмів

 

Урок 47. Узагальнення та контроль знань з теми

 

Урок 48. Принципи організації та функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя

 

Конспекти уроків біології 10 клас

Комментарии закрыты.