• .

Конспекти уроків біології 11 клас

Конспекти уроків біології 11 клас

Урок № 1 Тема: Нестатеве розмноження організмів

 

Урок № 2 Тема: Статеве розмноженн я організмів

 

Урок № 3 Тема: Будова й утворення статевих клітин

 

Урок № 4 Тема: Основні поняття генетики

 

Урок № 5 Тема: Методи генетичних досліджень

 

Урок № 6 Тема: Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

 

Урок № 7 Тема: Хромосомна теорія спадковості

 

Урок № 8 Тема: Зчеплене успадкування

Урок № 9 Тема: Взаємодія генів. Позаядерна спадковість

Урок № 10 Тема: Узагальненн я та контроль знань з теми

Урок № 11 Тема. Закономірності мінливості

Урок № 12 Тема: Мутаційна мінливість

Урок № 13 Тема: Види мутацій. Мутагени

Урок № 14 Тема: Модифікаційна мінливість

Урок № 15 Тема: Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів

Урок № 16 Тема: Генетика людини

Урок № 17 Тема: Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

Урок № 18 Тема: Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів

Урок № 19 Тема: Основні напрямки сучасної біотехнології

Урок № 20 Тема: Узагальнення та контроль знань з теми

Урок № 21 Тема: Запліднення. Періоди онтогенезу в б агатоклітинн их організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток

Урок № 22 Тема: Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму

Урок № 23 Тема: Діагностування вад розвитку людини та їх корегування

Урок № 24 Тема: Життєвий цикл у рослин і тварин

Урок № 25 Тема: Ембріотехнології. Клонування

Урок № 27 Тема: Характеристика популяцій. Статева й вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції

Урок № 28 Тема: Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організму

Урок № 29 Тема: Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань

Урок № 30 Тема: Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

Конспекти уроків біології 11 клас

Комментарии закрыты.