• Гороскоп 2016

Конспекти уроків біології 9 клас

Конспекти уроків біології 9 клас

 

Урок № 1 Тема. Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

 

Урок № 2 Тема. Походження людини

 

Урок № 3 Тема. Походження людини

 

Урок № 4 Тема. Особливості виду Homo sapiens

 

Урок № 5 Тема. Поняття про біологічні системи

 

Урок № 6 Тема. Структурна й функціональна організація клітин

 

Урок № 7 Тема. Тканини

 

Урок № 8 Тема. Органи, фізіологічні й функціональні системи

 

Урок № 9 Тема. Значення опорно-рухової системи. Кісткова, хрящова і м’язова тканини

 

Урок № 10 Тема. Будова скелета людини

 

Урок № 11 Тема. М’язова система людини

 

Урок № 12 Тема. Фізичні якості м’язів. Робота м’язів

 

Урок № 13 Тема. Рухова активність і здоров’я

 

Урок № 14 Тема. Перша допомога в разі пошкоджень опорно-рухової системи

 

Урок № 15 Тема. Особливості системи органів опори й руху людини

 

Урок № 16 Тема. Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові

 

Урок № 17 Тема. Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові

 

Урок № 18 Тема. Лейкоцити. Імунітет

 

Урок № 19 Тема. Імунні реакції організму

 

Урок № 20 Тема. Імунна регуляція

 

Урок № 21 Тема. Зсідання крові

 

Урок № 22 Тема. Органи кровообігу. Будова серця

 

Урок № 23 Тема. Робота серця й серцевий цикл

 

Урок № 24 Тема. Кровоносні судини

 

Урок № 25 Тема. Рух крові по судинах. Визначення частоти серцевих скорочень та артеріального

 

Урок № 26 Тема. Порушення діяльності серцево-судинної системи

 

Урок № 27 Тема. Вивчення кровообігу. Перша допомога в разі кровотеч

 

Урок № 28 Тема. Загальні особливості кровоносної системи людини

 

Урок № 29 Тема. Будова й функції органів дихання

 

Урок № 30 Тема. Голосовий апарат і мова

 

Урок № 31 Тема. Газообмін у легенях і тканинах

 

Урок № 32 Тема. Механізми й регуляція дихання. Функціональні показники дихальної системи.

 

Урок № 33 Тема. Хвороби органів дихання та їх профілактика

 

Урок № 34 Тема. Травлення. Органи травлення

 

Урок № 35 Тема. Ротова порожнина. Будова зубів

 

Урок № 36 Тема. Травлення в ротовій порожнині

 

Урок № 37 Тема. Травлення в шлунку й кишечнику

 

Урок № 38 Тема. Хвороби шлунково-кишкового тракту

 

Урок № 39 Тема. Значення обміну речовин і енергії

 

Урок № 40 Тема. Харчування і здоров’я

 

Урок № 41 Узагальнююче повторення. Тема. Загальні особливості травної і дихальної систем та обміну речовин у людини

 

Урок № 42 Тема. Будова й функції шкіри

 

Урок № 43 Тема. Механізм терморегуляції. Фізіологічний механізм загартування

 

Урок № 44 Тема. Захворювання та пошкодження шкіри. Гігієна шкіри

 

Урок № 45 Тема. Значення й загальна характеристика органів виділення

 

Урок № 46 Тема. Нефрон. Процес утворення сечі

 

Урок № 47 Тема. Роль нирок у підтриманні водно-сольового гомеостазу

 

Урок № 48 Тема. Загальні особливості видільної системи та покривів тіла в людини

 

Урок № 49 Тема. Гуморальна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи

 

Урок № 50 Тема. Гіпотоламо-гіпофізарна система

 

Урок № 51 Тема. Залози внутрішньої секреції

 

Урок № 52 Тема. Залози внутрішньої секреції

 

Урок № 53. Тема. Значення залоз внутрішньої секреції в під триманні гомеостазу й адаптації організму

 

Урок № 54 Тема. Етапи онтогенезу людини

 

Урок № 55 Тема. Стать. Статеві ознаки. Визначення статі

 

Урок № 57 Тема. Розвиток статевих клітин

 

Урок № 58 Тема. Менструальний цикл і запліднення

 

Урок № 59 Тема. Ембріональний розвиток. Вагітність і пологи

 

Урок № 60 Тема. Розвиток людини після народження

 

Урок 61. Ендокринна та репродуктивна системи людини. Узагальнення

 

Урок 62. Загальні принципи регуляції функцій. Нервова регуляція

 

Урок 63. Центральна й периферична нервова система. Спинний мозок

 

Урок 64. Відділи головного мозку. Структура й функції

 

Урок 65. Кора головного мозку. Структура й функції

 

Урок 66. Соматична нервова система, ретикулярна формація й лімбічна система

 

Урок 67. Автономна нервова система

 

Урок 68. Симпатична й парасимпатична системи

 

Урок 69. Будова та функціонування нервової системи. Узагальнення

 

Урок 70. Загальна характеристика сенсорних систем

 

Урок 71. Зорова сенсорна система 

 

Урок 72. Зорова сенсорна система

 

Урок 73. Слухова сенсорна система

 

Урок 74. Сенсорна система рівноваги

 

Урок 75. Сенсорні системи смаку й нюху

 

Урок 76. Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю

 

Урок 77. Будова та функціонування сенсорних систем. Узагальнення

 

Урок 78. Ретикулярна формація мозку

 

Урок 79. Рівні сприйняття інформації людиною

 

Урок 80. Сон

 

Урок 81. Біоритми

 

Урок 82. Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти

 

Урок 83. Форми інстинктивної поведінки людини

 

Урок 84. Набута поведінка

 

Урок 85. Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини

 

Урок 86. Види навчання

 

Урок 87. Пам’ять. Види пам’яті

 

Урок 88. Дослідження різних видів пам’яті

 

Урок 89. Особливості поведінки і психіки людини. Узагальнення

 

Урок 90. Мислення й кора великих півкуль головного мозку

 

Урок 91. Функціональна асиметрія мозку

 

Урок 92. Мова

 

Урок 93. Індивідуальні особливості поведінки людини

 

Урок 94. Визначення типу темпераменту

 

Урок 95. Характер людини. Свідомість

 

Урок 96. Виявлення професійних схильностей

 

Урок 97. Мислення і свідомість людини. Узагальнення

Конспекти уроків біології 9 клас

Комментарии закрыты.