• Гороскоп 2016

Конспекти уроків географії 10 клас

 Конспекти уроків географії 10 клас

УРОК № 1 Тема. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-геог

 

УРОК № 2 Тема. Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу

 

УРОК № 3 Тема. Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.

 

УРОК № 4 Тема. Типологія держав

 

УРОК № 5 Тема. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації

 

УРОК № 6 Тема. Геополітична картина сучасного світу. Політико-географічне положення країн. Основні вектори зовнішньої політики України.

 

УРОК № 7 Тема. Населення світу: кількість, відтворення, розміщення. Демографічні процеси і демографічна політика

 

УРОК № 8 Тема. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

 

УРОК № 9 Тема. Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії.

 

УРОК № 10 Тема. Соціальна і професійна структура. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

 

УРОК № 11 Тема. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористу

 

УРОК № 12 Тема. Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси світу

 

Урок № 13 Тема. Земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу. Ресурси Світового океану

 

УРОК № 14 Тема. Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу

 

УРОК № 15 Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці. Етапи формування світового господарства

 

УРОК № 16 Тема. Поняття «НТР» та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію в

 

УРОК № 17 Тема. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу

 

УРОК № 18 Тема. Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини.

 

УРОК № 19 Тема. Географія світового транспорту

 

УРОК № 20 Тема. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

 

УРОК № 21 Тема. Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні

 

УРОК № 22 Тема. Підсумковий УРОК № за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»

 

УРОК № 23 Тема. Країни Європи Загальна характеристика регіону, його склад.

 

УРОК № 24 Тема. ФРН

 

УРОК № 25 Тема. Велика Британія

 

УРОК № 26 Тема. Франція

 

УРОК № 27 Тема. Італія

 

УРОК № 28 Тема. Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії

 

УРОК № 29 Тема. Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП

 

УРОК № 30 Тема. Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки

 

УРОК № 31 Тема. Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика

 

УРОК № 32 Тема. Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова

 

УРОК № 33 Тема. Підсумковий УРОК за темою «Країни Європи»

 

УРОК № 34 Тема. Країни Азії. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі.

 

УРОК № 35 Тема. Японія

 

УРОК № 36 Тема. Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси

 

Урок 37  Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм  

 

УРОК № 38 Тема. Індія

 

УРОК № 39 Тема. Країни Америки. Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території

 

УРОК № 40 Тема. Населення та господарство США

Конспекти уроків географії 10 клас

 

Комментарии закрыты.