• .

Конспекти уроків географії 6 клас

Конспекти уроків географії 6 клас

 

УРОК № 1 Тема. ГЕОГРАФІЯ — НАУКА ПРО ЗЕМЛЮ

 

УРОК № 2 Тема. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ, ВИСОТОЮ СОНЦЯ НАД ГОРИЗОНТОМ, СЕЗОННИМИ ЗМІНАМИ В ПРИРОДІ

 

УРОК № 3 Тема. ДАВНЯ ЕПОХА ВИВЧЕННЯ ЗЕМЛІ

 

УРОК № 4 Тема. ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ПОДОРОЖІ МАРКО ПОЛО ТА ІБН БАТТУТИ

 

УРОК № 5. ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ. ПОДОРОЖ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА

 

УРОК № 6. НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ. ВІДКРИТТЯ АВСТРАЛІЇ. ПОХОДИ ЗЕМЛЕПРОХІДЦІВ

 

УРОК № 7. ПОДОРОЖІ НОВОГО ЧАСУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

 

УРОК № 8. ГЕОГРАФІЯ — НАУКА ПРО ПРИРОДУ, НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

 

УРОК № 9. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

 

УРОК № 10. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

 

УРОК № 11. МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ

 

УРОК № 12. ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ. СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

 

УРОК № 13. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ НА МІСЦЕВОСТІ, ПЛАНІ ТА КАРТІ. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

 

УРОК № 14. ЗОБРАЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

 

УРОК № 15. ГРАДУСНА СІТКА НА ГЛОБУСІ І ГЕОГРАФІЧНІЙ КАРТІ

 

УРОК № 16. ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

 

УРОК № 17. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КООРДИНАТ І ВІДСТАНЕЙ ЗА ГЕОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 УРОК № 18. ПОДОРОЖ ГЕОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ І ПЛАНОМ МІСЦЕВОСТІ

 

УРОК № 19. ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ. ЛІТОСФЕРА

 

УРОК № 20. ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ. ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

 

УРОК № 21. ВНУТРІШНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЗМІНИ ЗЕМНОЇ КОРИ. СЕЙСМІЧНІ ПОЯСИ. ЗЕМЛЕТРУСИ

 

УРОК № 22. ВУЛКАНІЗМ ТА СУПУТНІ ЙОМУ ЯВИЩА

 

УРОК № 23. ЗОВНІШНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЗМІНИ ЗЕМНОЇ КОРИ

 

УРОК № 24. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛІ. РІВНИНИ

 

УРОК № 25. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛІ. ГОРИ

 

УРОК № 26. РЕЛЬЄФ ДНА СВІТОВОГО ОКЕАНУ

 

УРОК № 27. ЗЕМНІ НАДРА. УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА ЇХ ОХОРОНА

 

УРОК № 28. ПРАКТИЧНА РОБОТА. ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ БУДОВОЮ ЗЕМНОЇ КОРИ ТА ФОРМАМИ РЕЛЬЄФУ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ГЕОЛОГІЧНОГО ЧАСУ

 

УРОК № 29. ЛІТОСФЕРА. УРОК № ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

УРОК № 30. СКЛАД ТА БУДОВА АТМОСФЕРИ

 

УРОК № 31. ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

 

УРОК № 32. ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ

 

УРОК № 33. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК

 

УРОК № 34. ОСНОВНІ ПОЯСИ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ НА ЗЕМЛІ

 

УРОК № 35. Тема. ВІТЕР

 

УРОК № 36. ПОВІТРЯНІ МАСИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОВІТРЯНИХ МАС

 

УРОК № 37. ВОДЯНА ПАРА ТА ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ. ХМАРНІСТЬ УРОК № 38. АТМОСФЕРНІ ОПАДИ

 

УРОК № 39. ПОГОДА

 

УРОК № 40. КЛІМАТ

 

УРОК № 41. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ ТА ОСНОВНІ ТИПИ КЛІМАТІВ ЗЕМЛІ

 

УРОК № 42. АТМОСФЕРА. УРОК № ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

УРОК № 43. ГІДРОСФЕРА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЧАСТИНИ

 

УРОК № 44. СВІТОВИЙ ОКЕАН ТА ЙОГО ЧАСТИНИ

 

УРОК № 45. ВЛАСТИВОСТІ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

 

УРОК № 46. РУХ ВОДИ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ

 

УРОК № 47. БАГАТСТВА ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

 

УРОК № 48. ВОДИ СУХОДОЛУ. РІЧКА ТА ЇЇ ЧАСТИНИ

 

УРОК № 49. РЕЖИМ ТА ЖИВЛЕННЯ РІЧОК

 

УРОК № 50. ОЗЕРА. БОЛОТА. ШТУЧНІ ВОДОЙМИ

 

УРОК № 51. ЛЬОДОВИКИ ТА БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА

 

УРОК № 52. ПІДЗЕМНІ ВОДИ

 

УРОК № 53. ГІДРОСФЕРА. УЗАГАЛЬНЕННЯ

 

УРОК № 54. ГІДРОСФЕРА. УРОК № ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

УРОК № 55. БІОСФЕРА

 

УРОК № 56. ҐРУНТИ

 

УРОК № 57. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 

УРОК № 58. ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ. КРУГООБІГ РЕЧОВИН. ЗОНАЛЬНІ Й АЗОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

 

УРОК № 59. КІЛЬКІСТЬ І РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ

 

УРОК № 60. ЛЮДСЬКІ РАСИ

 

УРОК № 61. НАРОДИ ТА ДЕРЖАВИ

 

УРОК № 62. ЗМІНИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

УРОК № 63. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ ЛЮДИНОЮ

 

УРОК № 64. НАСЕЛЕННЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОХОРОНИ

 

УРОК № 65. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ. ЛЮДИНА ТА ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Конспекти уроків географії 6 клас

Комментарии закрыты.