• Гороскоп 2016

Конспекти уроків географії 7 клас

Конспекти уроків географії 7 клас

Урок № 1. Вступ. Предмет вивчення «Географії материків і океанів». Тематичні карти і робота з ними

 

Урок № 2. Тема. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень

 

Урок № 3

 

Урок № 4

 

Урок № 5

 

Урок № 6 Тема. Тихий океан. Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі.

 

Урок № 7.Тема. Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії.

 

Урок № 8 Тема. Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Ти

 

Урок № 9 Тема. Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства. Проблеми забруднення вод Атлантичного океану

 

Урок № 10 Тема. Особливості географічного положення Індійського океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тих

 

Урок № 11 Тема. Своєрідність органічного світу Індійського океану. Природні багатства

 

Урок № 12 Тема. Загальні відомості. Північний Льодовитий океан — найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Аркти

 

Урок № 13

 

Урок № 14

 

Урок № 15

 

Урок № 16

 

Урок № 17 Тема. Африка. Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння

 

Урок № 18 Тема. Геологічна будова. Східноафриканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір’я.

 

Урок № 19 Тема. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Африки

 

Урок № 20 Тема. Води суходолу Африки. Головні річкові системи, озера, підземні води і їх гідрологічні особливості.

 

Урок № 21 Тема. Специфічність ґрунтово-рослинного покриву Африки. Тваринний світ. Природні зони та закономірності їх розміщення

 

Урок № 22

 

Урок № 23 Тема. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

 

Урок № 24 Тема. Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту

 

Урок № 25

 

Урок № 26

 

Урок № 27 Тема. Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості, своєрідність ГП материка. Історія відкриття і дослідження

 

Урок № 28 Тема. Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси і типи клімату Австралії. Води суходолу

 

Урок № 29 Тема. Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу Австралії, його своєрідність і унікальність. Природні зони.

 

Урок № 30 Тема. Населення, його склад та розміщення. Австралійський союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія

 

Урок № 31 Тема. Південна Америка, загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка

 

Урок № 32 Тема. Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин

 

Урок № 33 Тема. Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси

 

Урок № 34 Тема. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи

 

Урок № 35 Тема. Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах

 

Урок № 36 Тема. Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична ка

 

Урок № 38 Тематичне оцінювання «Австралія»

 

Урок № 39. Антарктида та Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети

 

Урок № 40 Тема. Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі. Рослинніст

 

Урок № 41 (варіант А) Тема. Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи

 

Урок № 42 Тема. Північна Америка. Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням.

 

Урок № 43. Геологічна будова та рельєф материка, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні рельє

 

Урок № 44 Тема. Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату материка

 

Урок № 45 Тема. Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера та їх походження

 

Урок № 46 . Рослинність і тваринний світ Північної Америки. Особливості природних зон. Висотна поясність Кордільєр

 

Урок № 47. Особливості населення Північної Америки. Політична карта. Держави.

 

Урок № 48

 

Урок № 49

 

Урок № 50 Тематичне оцінювання «Північна Америка»

 

Урок № 51 Тема. Євразія — найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри.

 

Урок № 52 Тема. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка

 

Урок № 53. Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні зледеніння. Сейсмічно активні області

 

Урок № 54 Тема. Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження

 

Урок № 55 Тема. Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії. їх порівняння з Північною Америкою

 

Урок № 56 Тема. Особливості прояву кліматотворних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка

 

Урок № 57 Практична робота № 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм

 

Урок № 58 Тема. Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії.

 

Урок № 59 Тема. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність та тваринний світ природних зон Євразії

 

Урок № 60 Тема. Зміна природи людиною, охорона природних комплексів Євразії

 

Урок № 61 Тема. Населення. Расовий та етнічний склад населення. Розміщення населення на материку

 

Урок № 62 Тема. Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави. Україна серед держав Євразії

 

Урок № 63 Тема. Практична робота № 8. Нанесення геогарфічних об’єктів на контурну карту материка (форму і методи уроку обирає учитель)

 

Урок № 64 Тема. Систематизація, уз агальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» (форму і методи уроку обирає учитель)

 

Урок № 65 Тематичне оцінювання. Євразія

 

Урок № 66 Тема. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування.

 

Урок № 67 Тема. Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем

Конспекти уроків географії 7 клас

Комментарии закрыты.