• Гороскоп 2016

Конспекти уроків географії 8 клас

Конспекти уроків географії 8 клас

УРОК № 1 ТЕМА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ

 

УРОК № 2 ТЕМА КРАЙНІ ТОЧКИ І РОЗМІРИ ТЕРИТОРІЇ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, КОРДОНИ, ГЕОГРАФЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

 

УРОК № 3 ТЕМА РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ СТОСОВНО ГОДИННИХ ПОЯСІВ

 

УРОК № 4 ТЕМА ЕКСПЕДИЦІЙНІ І СТАЦІОНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ, ЕКСКУРСІЇ, КРАЄЗНАВЧІ ПОШУКИ

 

УРОК № 5 ТЕМА ГЕОГРАФІЧНІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, ДОВІДНИКИ, СЛОВНИКИ, КАЛЕНДАРІ. ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ. ГЕОГРАФІЧНІ ОПИСИ В МИСТЕЦЬКИХ ТВОРАХ,

 

УРОК № 6 ТЕМА КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ, ЇХ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, СПОТВОРЕННЯ ПЛОЩ, ФОРМ, КУТІВ. ТИПИ КАРТ

 

УРОК № 7 ТЕМА ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. ОПИС МІСЦЕВОСТІ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ТОПОГРАФІЧНИМИ КАРТАМИ

 

УРОК № 8 ТЕМА ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В АНТИЧНИХ ГЕОГРАФІВ, У «ПОВІСТІ МИНУЛИХ ЛІТ», ЛІТОПИСАХ. ПЕРШІ КАРТИ УКРАЇНИ.

 

УРОК № 9 ТЕМА РОЛЬ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДИ ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В.ВЕРНАДСЬКОГО, П. ТУТКОВСЬКОГО, С. РУДНИЦЬКОГО, Г. ВИСОЦЬКОГО, П. ПОГРЕБНЯКА.

 

УРОК № 10 ТЕМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ I. «УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

 

УРОК № 11 ТЕМА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1

 

УРОК № 12 ТЕМА ТЕКТОНІЧНА КАРТА УКРАЇНИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУР. ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУК

 

УРОК № 13 ТЕМА ГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ. ВІК І ПОШИРЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД. ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ. ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В АРХЕЙ

 

УРОК № 14 ТЕМА ФІЗИЧНА КАРТА УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ ПОВЕРХНІ, ПРОСТЯГАННЯ НИЗОВИН, ВИСОЧИН, ГІР, РІЧКОВИХ ДОЛИН

 

УРОК № 15 ТЕМА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ТИПІВ РЕЛЬЄФУ

 

УРОК № 16 ТЕМА РІЗНОМАНІТНІСТЬ І БАГАТСТВО МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ, ЇХ ЗВ`ЯЗОК ІЗ ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ

 

УРОК № 17 ТЕМА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. РОДОВИЩА НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ, ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ І ГРЯЗІ. ГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА МІНЕРАЛІВ

 

УРОК № 18 ТЕМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ II «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІ

 

УРОК № 19 ТЕМА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 2

 

УРОК № 20 ТЕМА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ:

 

УРОК № 21 ТЕМА КЛІМАТИЧНІ КАРТИ. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ПОГОДА І НЕБЕЗПЕЧНІ ПОГОДНІ ЯВИЩА

 

УРОК № 22 ТЕМА ПРОГНОЗ ПОГОДИ. СИНОПТИЧНА КАРТА. МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СТАНЦІЇ, БЮРО ПОГОДИ

 

УРОК № 23 ТЕМА ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ХАРАКТЕР ГІДРОГРАФІЇ І ВОДНОГО РЕЖИМУ РІЧОК

 

УРОК № 24 ТЕМА РІЧКОВІ СИСТЕМИ ДНІПРА, СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ, ПІВДЕННОГО БУГУ, ДНІСТРА, ДУНАЮ, ТИСИ. КАНАЛИ

 

УРОК № 25 ТЕМА ОЗЕРА І ЛИМАНИ; ЇХ ТИПИ; ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ. ВОДОСХОВИЩА

 

УРОК № 26 ТЕМА ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ОСНОВНІ АРТЕЗІАНСЬКІ БАСЕЙНИ УКРАЇНИ. БОЛОТА, ЇХ ТИПИ І ПОШИРЕННЯ. ПРИЧИНИ ЗАБОЛОЧЕННЯ

 

УРОК № 27 ТЕМА ВОДНИЙ БАЛАНС І ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ

 

УРОК № 28 ТЕМА УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ҐРУНТІВ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ

 

УРОК № 29 ТЕМА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

УРОК № 30 ТЕМА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДОВОГО СКЛАДУ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОСТІ. ШИРОТНА ЗОНАЛЬНІСТЬ І ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ

 

УРОК № 31 ТЕМА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТВАРИН. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ТВАРИННИЙ СВІТ. ТВАРИНИ, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ.

 

УРОК № 32 ТЕМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІ

 

УРОК № 33 ТЕМА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3

 

УРОК № 34 ТЕМА ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ (ПТК), ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ І КОМПОНЕНТІВ, ЩО ЇХ ФОРМУЮТЬ.

 

УРОК № 35 ТЕМА ПОНЯТТЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ. КАРТА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ.

 

УРОК № 36 ТЕМА ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА РЕСУРСІВ.

 

УРОК № 37 ЗОНА ЛІСОСТЕПУ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА РЕСУРСІВ.

 

УРОК № 38 ТЕМА ЗОНА СТЕПУ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ГОЛОВНІ РИСИ ПРИРОДНИХ УМОВ. ПОДІЛ НА ПІДЗОНИ.

 

УРОК № 39 ТЕМА УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ І РОЗМІРИ. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПРИРОДНИХ УМОВ

 

УРОК № 40 ТЕМА КРИМСЬКІ ГОРИ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ

 

УРОК № 41 ТЕМА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ ЧОРНОГО МОРЯ. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЙОГО ВОД

 

УРОК № 42 ТЕМА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЙОГО ВОД

 

УРОК № 43 ТЕМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 

УРОК № 44 ТЕМА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4

 

УРОК № 45 Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища

 

УРОК № 46 Аварія на чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

 

УРОК № 47 Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

 

УРОК № 48 Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України

 

УРОК № 49 Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні

 

УРОК № 50 Практична робота № 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України

 

УРОК № 51 Тематичне оцінювання № 5

Конспекти уроків географії 8 клас

Комментарии закрыты.