• Гороскоп 2016

Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

Конспекти уроків зарубіжної  літератури, 11 клас

Урок № 1 Тема. Основні тенденції розвитку драматургії кінця ХІХ — початку ХХ ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи.

Урок № 2 Тема. Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії» Генріка Ібсена

Урок № 3 Тема. Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Сюжет.

Урок № 4 Тема. Аналітична композиція п’єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори

Урок № 5 Тема. Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім».

Урок № 6 Тема. Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова «Вишневий сад»

Урок № 7 Тема. Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині ХХ ст

Урок № 8 Тема. Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст.

Урок № 9 Тема. Європейська модерністська проза першої половини ХХ ст. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки.

Урок № 10 Тема. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина.

Урок № 11 Тема. Розвиток писемного зв’язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»

Урок № 12 Тема. Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні ознаки поетики: «потік свідомості…

Урок № 14 Тема. Контрольна робота за темою «Вступ. Література першої половини ХХ ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса

Урок № 15 Тема. Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і М аргарита»

Урок № 16 Тема. Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада.

Урок № 17 Тема. Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики

Урок № 18 Тема. Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років ХХ ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

Урок № 19 Тема. Трагізм долі митців. Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

Урок № 20 Тема. Розвиток усного зв’язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

Урок № 21 Тема. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях Райнера Марії Рільке

Урок № 22 Тема. Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

Урок № 23 Тема. Життя і творчість Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму

Урок № 24 Тема. Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця ХІХ…

Урок № 25 Тема. Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки»

Урок № 26 Тема. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби.

Урок № 27 Тема. Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму

Урок № 28 Тема. Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака

Урок № 29 Тема. Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби»

Урок № 30 Тема. Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів “срібної доби”

Урок № 31 Тема. Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини ХХ століття

Урок № 32 Тема. Нові тенденції у світовій літературі 1960–1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, поезії…

Урок № 33 Тема. Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта

Урок № 34 Тема. Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень

Урок № 34 Тема. Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень

Урок № 35 Тема. Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми

Урок № 36 Тема. Контрольна робота за темами: «Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половиниХХ ст.»

Урок № 37 Тема. Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм

Урок № 38 Тема. Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума»

Урок № 39 Тема. Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума»

Урок № 40 Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума»

Урок № 41 Тема. Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума»

Урок № 42 Тема. Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю

Урок № 43 Тема. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»

Урок № 44 Тема. «Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ ст.

Урок № 45 Тема. Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі

Урок № 46 Тема. Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

Урок № 47 Тема. Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника

Урок № 48 Тема. Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю,  Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі»

Урок № 49 Тема. Життєвий і творчий шлях відомого колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсії Маркеса

Урок № 50 Тема. Алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Урок № 51 Тема. Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органчне поєднання буденного та фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму» .

Урок № 52 Тема. Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Урок № 53 Тема. Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика…

Урок № 54 Тема. Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурами

Урок № 55 Тема. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини ХХ ст.

Урок № 56 Тема. Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму

Урок № 57 Тема. Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника

Урок № 58 Тема. Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік»

Урок № 59 Тема. Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо»

Урок № 60 Тема. Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці»

Урок № 61 Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці». Образ Гренуя та його літературні прототипи

Уроки № 62–63 Тема. Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпомітніші сучасні літературні явища.

Урок № 64 Тема. Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко»

Урок № 65 Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження

Урок № 66 Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і XVIII ст., а також ХІХ ст. (доби романтизму)

Урок № 67 Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ ст. (доби реалізму та раннього модернізму)

Урок № 68 Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст.

Урок № 69 Тема. Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запахи…”», «Сучасний літературний процес (огляд)»
Урок № 70 Тема. Я — літературно освічена людина

Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

Комментарии закрыты.