• Гороскоп 2016

Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас

Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас

Урок № 1 Тема. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

Урок № 2 Тема. Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні теми й стильове новаторство лірики

Урок № 3 Тема. Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя — це сон» як утілення світоглядних

Урок № 4 Тема. Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон»

Урок № 5 Тема. Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо

Урок № 6 Тема. Тематична атестація № 1 «Література європейського бароко»

Урок № 7 Тема. Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизм

Урок № 8 Тема. Мольєр (Жан Батист Поклен) (1622–1673) — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми комедій Мольєра

Урок № 9 Тема. Утілення в «Міщанині-шляхтичі» рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті)

Урок № 10 Тема. Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість

Урок № 11 Тема. Урок розвитку мовлення. Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору Мольєра «Міщанин-шляхтич» 

Урок № 12 Тема. Тематична атестація «Література бароко та класицизму»

Урок № 13 Тема. Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм)

Урок № 14 Тема. Життя і творчість Вольтера (1694–1778). Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви

Урок № 15 Тема. Конфлікт «природної людини» гуронця і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні…

Урок № 16 Тема. Гуронець і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і гуронця. Поняття про філософську повість

Урок № 17 Тема. Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Вольтером»

Урок № 18 Тема. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749–1832). Трагедія «Фауст» — вершина творчості Й. В. Ґете й один із найвидатніших творів світової…

Урок № 19 Тема. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини

Урок № 20 Тема. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита

Урок № 21 Тема. Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії

Урок № 22 Тема. Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете

Урок № 23 Тема. Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості.

Урок № 24 Тема. Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості

Урок № 25 Тема. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння

Урок № 26 Тема. Особливості драматичного конфлікту у драмі «Вільгельм Тель» та його художнє втілення

Урок № 27 Тема. Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф. Шіллера

Урок № 28 Тема. Тематична атестація «Література ХVІІІ ст. Просвітництво»

Урок № 29 Тема. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття

Урок № 30 Тема. Ернст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) — багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки-новели

Урок № 31 Тема. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана

Урок № 32 Тема. Сатирико-метафоричний зміст твору «Крихітка Цахес». Іронія та гротеск у творі як важливі риси індивідуального стилю Гофман

Урок № 33 Тема. Урок розвитку мовлення. Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса

Урок № 34 Тема. Урок додаткового читання. Е. Гофман. «Золотий горнець

Урок № 35 Тема. Генріх Гейне (1797–1856) — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму

Урок № 36 Тема. Любов — першооснова життя. Вираження в поезіях Гейне особистої долі поета-вигнанця, його нерозділеного кохання

Урок № 37 Тема. Змалювання природи в поезіях Г. Гейне — спосіб бачення і пізнання світу та власної душі

Урок № 38 Тема. Тематична атестація «Творчість Г. Гейге та Е.Т.А. Гофмана

Урок № 39 Тема. Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму

Урок № 40 Тема. Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета

Урок № 41 Тема. Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи

 Урок № 42 Тема. Урок виразного читання. Виразне читання та аналіз поезій Байрона

Урок № 43 Тема. Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової літератури Урок № 44 Тема. Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном»

Урок № 44 Тема. Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном»

Урок № 45 Тема. Творчість Адама Міцкевича (1798–1855) — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні. «Кримські сонети»

Урок № 46 Тема. Риси романтизму, мотив єдності природи і людини у творчості А. Міцкевича

Урок № 47 Тема. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів»

Урок № 48 Тема. Тематична атестація № 5«Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича»

Урок № 49 Тема: Олександр Пушкін (1799– 1837) — великий російський поет

Урок № 50 Тема. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв

Урок № 51 Тема. Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків

Урок № 52 Тема. Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського

Урок № 53 Тема. Урок розвитку мовлення. Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит

Урок № 54 Тема. Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна

Урок № 55 Тема. Михайло Лермонтов (1814–1841). Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова

Урок № 56 Тема. «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабристів.

Урок № 57 Тема. Печорін — «герой свого часу»

Урок № 58 Тема. Урок розвитку мовлення. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін.

Урок № 59 Тема. Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу»

Урок № 60 Тема. Максим Максимович — образ «маленької людини»

Урок № 61 Тема. Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману «Герой нашого часу». Особливості художнього часу, образу автора та картини природи

Урок № 62 Тема. Контрольний твір за творчістю О. Пушкіна та М. Лермонтова

Урок № 63 Тема. Микола Гоголь (1809–1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості

Урок № 64 Тема. Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»

Урок № 65 Тема. Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті

Урок № 66 Тема. Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття

Урок № 67 Тема. Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»

Урок № 68 Тема. Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.»

Урок № 69 Тема. Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу

Урок № 70 Тема. Презентація твору (чи автора), який найбільше запам’ятався

Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас

Комментарии закрыты.