• Гороскоп 2016

Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

Урок № 1 Тема Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі

Урок № 2 Тема Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.

Урок № 3 Тема. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості

Урок № 4 Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі.

Урок № 5 Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману

Урок № 6 Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя

Урок № 7 Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману

Урок № 8 Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі.

Урок № 9 Тема. (РМ ) Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»

Урок № 10 Тема. О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману.

Урок № 11 Тема. Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек»

Урок № 12 Тема. О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека

Урок № 13 Тема. О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто.

Урок № 14 Тема. (ПЧ) Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка»

Урок № 15 Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»

Урок № 16 Тема. Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника.

Урок № 17 Тема. Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

Урок № 18 Тема. Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

Урок № 19 Тема. Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

Урок № 20 Тема. Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста».

Урок № 21 Тема. Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії

Урок № 22 Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса»

Урок № 23 Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури

Урок № 24 Тема. Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення

Урок № 25 Тема. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Урок № 26 Тема. Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Урок № 27 Тема. Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини

Урок № 28 Тема. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського

Урок № 29–30 Тема. (РМ ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Урок № 31 Тема. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Урок № 32 Тема. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури.

Урок № 33 Тема. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів

Урок № 34 Тема. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

Урок № 35 Тема. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого

Урок № 36 Тема. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»

Урок № 37 Тема. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі «Анна Кареніна»

Урок № 38 Тема. Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

Урок № 39–40 Тема.  Позакласне читання. А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання

Урок № 41 Тема Контрольна робота за творами А. П. Чехова та Л. М. Толстого

Урок № 42 Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі

Урок № 43 Тема. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов

Урок № 44 Тема. М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «Роздуми біля парадного під’їзду»

Урок № 45 (з резервного часу) Тема. М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка».

Урок № 46 Тема. В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника.

Урок № 47 Тема. В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе»

Урок № 48 Тема. Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму.

Урок № 49 Тема. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера.

Урок № 50 Тема. Традиції та новаторство розв’язання проблеми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»

Урок № 51 Тема. Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття.

Урок № 52 Тема. «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму

Урок № 54–55 Тема.  Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо

Урок № 56 Тема. Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі XIX–XX століть»

Урок № 57 Тема. Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Цикл романів «Ругон-Маккари»

Урок № 58 Тема. Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів

Урок № 59 Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Шлях сім’ї Ругонів до багатства та влади. Сюжет

Урок № 60 Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі

Урок № 61 Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману

Урок № 62 Тема. Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність

Урок № 63 Тема. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Урок № 64 Тема. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда)

Урок № 65 Тема. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»?

Урок № 66-67 Тема Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда

Урок № 68 Тема. Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби»

Урок № 69 Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року

Урок № 70 Тема. Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту)

Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

Комментарии закрыты.