• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української літератури 9 клас

Конспекти уроків української літератури 9 клас

Урок № 1 ВСТУП. РОЛЬ І МІСЦЕ ЛІТЕРАТУРИ В ЖИТТІ НАЦІЇ. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ

Урок № 2 ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ. РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. «МІСЯЦЬ НА НЕБІ, ЗІРОНЬКИ СЯЮТЬ», «ЦВІТЕ ТЕРЕН, ЦВІТЕ ТЕРЕН», «СОНЦЕ НИЗЕНЬКО…

Урок № 3 РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. «ЗА ГОРОДОМ КАЧКИ ПЛИВУТЬ», «СВІТИ, СВІТИ, МІСЯЧЕНЬКУ», «ЛУГОМ ІДУ, КОНЯ ВЕДУ

Урок № 4 УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ. «ДО БОРУ, ДРУЖЕЧКИ, ДО БОРУ», «А БРАТ СЕСТРИЦЮ ТА Й РОЗПЛІТАЄ», «РОЗВИЙ, СОСНО, СІМСОТ КВІТОК», «ЛЕТЯТЬ ГАЛОЧКИ У ТРИ РЯДОЧКИ», «ОЙ МАТІНКО, ТА НЕ ГАЙ МЕНЕ» — ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ

Урок № 5 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА», «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

Урок № 6 УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ–ХV ст. ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА. БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ: ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ, ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ, ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ

Урок № 7 ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ «ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ», «ПРО МОЙСЕЯ». ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

Урок № 8 «ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». БІБЛІЯ — СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

Урок № 9 ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСИ-УКРАЇНИ. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» — ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

Урок № 10 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ

Урок № 11 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ — МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

Урок № 12 ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ. «ІСТОРІЯ РУСІВ»

Урок № 13 І. ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. ФІГУРНІ (КУРЙОЗНІ) ВІРШІ (З РУКОПИСНИХ КНИГ «ЗЕГАР З ПОЛУЗЕГАРКОМ» І «МЛЕКО»). С. КЛИМОВСЬКИЙ. «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»

Урок № 14 ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА «ВЛАДИМИР» Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА

Урок № 15 Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК»

Урок № 16 Г. СКОВОРОДА. «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ», «ВСЯКОМУ ГОРОДУ НРАВ І ПРАВА, «DE LIBERTATE»

УРОК № 17 Г. СКОВОРОДА. БІБЛІЙНА ОСНОВА ТВОРЧОСТІ. «ВСТУПНІ ДВЕРІ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБРОНРАВНОСТІ», АФОРИЗМИ

Урок № 18 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Урок № 19 НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ ст. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Урок № 20 І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ. ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ ТВОРУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ, ЩО УОСОБЛЮЮТЬ САМОДЕРЖАВСТВО, ПАНІВ, ЧИНОВНИКІВ, ДУХОВЕНСТВО

Урок № 21 І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ОБРАЗИ ЕНЕЯ, ТРОЯНЦІВ

Урок № 22 І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» — ПЕРШИЙ ТВІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Урок № 23 І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ. РОЛЬ І ФУНКЦІЯ ПІСЕНЬ У ДРАМІ

Урок № 24 Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. «МАРУСЯ» — ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Урок № 25 Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». КАРТИНИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ

Урок № 26 Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». ІРОНІЯ І САТИРА В ПОВІСТІ

Урок № 27 Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». ПОЄДНАННЯ РЕАЛІЗМУ І ФАНТАСТИКИ

Урок № 28 ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ

Урок № 29 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. Б. ГРІНЧЕНКО. «СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ»

Урок № 30 ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ «РИБАЛКА», Є. ГРЕБІНКА «УКРАЇНСЬКА МЕЛОДІЯ», М. КОСТОМАРОВ «СОЛОВЕЙКО

Урок № 31 ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. В. ЗАБІЛА «СОЛОВЕЙ», М. ПЕТРЕНКО «НЕБО». М. ШАШКЕВИЧ — ЗАЧИНАТЕЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Урок № 32 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Урок № 33 М. ГОГОЛЬ. ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОМАНТИЧНА УМОВНІСТЬ ОПОВІДАННЯ «ВЕЧІР ПРОТИ ІВАНА КУПАЛА»

Урок № 34 М. ГОГОЛЬ. «ВЕЧІР ПРОТИ ІВАНА КУПАЛА». ЗВ’ЯЗОК З «НЕЧИСТОЮ СИЛОЮ» ЯК МЕТАФОРА ЗЛОДІЯННЯ

Урок № 35 Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.

Урок № 36 Т. ШЕВЧЕНКО. «ПРИЧИННА», «ЛІЛЕЯ». УМОВНІСТЬ У БАЛАДАХ, ТРИВОГА ЗА ЖІНОЧУ ДОЛЮ

Урок № 37 ШЕВЧЕНКО. «ГАЙДАМАКИ». СКЛАДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ПОВСТАЛИЙ НАРОД ЯК ГЕРОЙ ПОЕМИ

Урок № 38 Т. ШЕВЧЕНКО. «ГАЙДАМАКИ». ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ ТВОРУ

УРОК № 39 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. М. СТАРИЦЬКИЙ. «ОСТАННЯ НІЧ»

Урок № 40 НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ «ТРЬОХ ЛІТ». «КАВКАЗ»

УРОК № 41 Т. ШЕВЧЕНКО «ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ». ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ У ТВОРІ

УРОК № 42 Т. ШЕВЧЕНКО «ЧИГРИНЕ, ЧИГРИНЕ», «СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ…»

УРОК № 43 Т. ШЕВЧЕНКО «СОН» («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ»). САТИРИЧНИЙ ПАФОС ПОЕМИ, ЙОГО СПРЯМУВАННЯ

УРОК  № 44 Т. Шевченко«Імертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

УРОК № 45 ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА. «КАТЕРИНА»

УРОК № 46 Т. ШЕВЧЕНКО «НАЙМИЧКА», «НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА»

УРОК № 47 Т. ШЕВЧЕНКО «МАРІЯ», «У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ»

УРОК № 48 Т. ШЕВЧЕНКО «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ…», «ДОЛЯ», «РОСЛИ УКУПОЧЦІ, ЗРОСЛИ…»

Урок № 49 Т. Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові Псалми»

Урок № 50 Підсумковий урок світова велич т. Шевченка

Урок № 51 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум (за поезіями т. Шевченка)

УРОК № 52 П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. «до рідного народу»

УРОК № 53 П. КУЛІШ. КРЕДО МИТЦЯ, ЙОГО РОМАНТИЧНА ЛІРИКА («ТРОЄ СХОТІНОК», «ЗАВОРОЖЕНА КРИНИЦЯ»)

УРОК № 54 П. КУЛІШ «ЧОРНА РАДА» — ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН

УРОК № 55 П. КУЛІШ «ЧОРНА РАДА». ПОКАЗ ПРОТИСТОЯННЯ СИЛ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І РУЇННИЦТВА

УРОК № 56 П. КУЛІШ «ЧОРНА РАДА». ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ ТВОРУ

Урок № 57 МаркоВовчок. Життя і творчість. «Максим Гримач». Романтичність твору, особливості його сюжету, характеротворення

УРОК № 58 МАРКО ВОВЧОК «МАКСИМ ГРИМАЧ». ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВИНИ ЯК УСЕЛЮДСЬКЕ ПОЧУТТЯ

УРОК № 59 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. («НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: М. ГОГОЛЬ, Т. ШЕВЧЕНКО, П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК»)

УРОК № 60 ВСТУП. БЕСІДА. ЛІТЕРАТУРА ХХ ст. — МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

УРОК № 61 І. БАГРЯНИЙ — ОДИН ІЗ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ ІЗ КОГОРТИ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ. «ТИГРОЛОВИ» — АВАНТЮРНО-ПРИГОДНИЦЬКИЙ РОМА

УРОК № 62 І. БАГРЯНИЙ «ТИГРОЛОВИ». ГУМАНІСТИЧНА ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДОБРА НАД ЗЛОМ

УРОК № 63 І. БАГРЯНИЙ «ТИГРОЛОВИ». СИЛЬНИЙ ТИП УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПИСЬМЕННИКА

УРОК № 64 ВІЗУАЛЬНА (ЗОРОВА) ПОЕЗІЯ СЬОГОДНІ (М. МІРОШНИЧЕНКО, В. ЖЕНЧЕНКО, М. САРМА-СОКОЛОВСЬКИЙ, А. МОЙСІЄНКО)

УРОК № 65 В. ГЕРАСИМ’ЮК. СПОВІДЬ ДУШІ У ВІРШАХ СУЧАСНОГО ПОЕТА («ЧОЛОВІЧИЙ ТАНЕЦЬ», «ПЕРШИЙ СНІГ», «ЖИВА ВАТРА»)

Урок № 66 Література рідного краю. Життя і творчість Х. Д. Алчевської

УРОК № 67 І. ЛИПА. ЖИТТЄВА БІОГРАФІЯ «У НЕВІДОМУ ПУТЬ»

Урок № 68 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. І. ЛИПА. «МАТИ»

УРОК № 69 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. «З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст.»

УРОК № 70 УРОК-ПІДСУМОК. БЕСІДА ПРО ТВОРИ, ЩО ВИВЧАЛИСЯ УПРОДОВЖ РОКУ Й НАЙБІЛЬШЕ ЗАПАМ’ЯТАЛИСЯ

Конспекти уроків української літератури 9 клас

Комментарии закрыты.