• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української літератури 10 клас

Конспекти уроків української літератури 10 клас

Урок № 1 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ МИСТЕЦТВА. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА ПРО ЛІТЕРАТУРУ. ПОЧАТКИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ

Урок № 2 УМОВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ІІ ПОЛ. ХІХ СТ. НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ РЕАЛІЗМУ, НАТУРАЛІЗМУ, ПІЗНІЙ РОМАНТИЗМ

Урок № 3 ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО. ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА — НОВИЙ ІМПУЛЬС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Урок № 4 І. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» — СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ПОВІСТЬ-ХРОНІКА. РЕАЛІЗМ ТВОРУ, ВІЧНА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Урок № 5 І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. «КАЙДАШЕВА СІМ’Я». ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖІВ. МАЙСТЕРНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРІВ КАЙДАША ТА КАЙДАШИХИ

Урок № 6 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Урок № 7 ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ПОБУТУ Й МОРАЛІ, ПЕРЕДАЧАЦІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕТИКИ ЗАСОБАМИ КОМІЧНОГО (ГУМОР, ХУДОЖНІ ТРОПИ).

Урок № 8 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПОВІСТЬ «МИКОЛА ДЖЕРЯ»

Урок № 9 П. Я. РУДЧЕНКО — «ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ» (О. ГОНЧАР). ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ

Урок № 10 СКЛАДНІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ХАРАКТЕРУ ЧІПКИ — ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ, ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ПРАВДОШУКАЧА ДО РОЗБІЙНИКА.

Урок № 11 ЛЮДИ «СОЦІАЛЬНОГО ДНА» В РОМАНІ «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?». РОЗДУМ НАД ПРОБЛЕМОЮ ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ ПЕРСОНАЖІВ

Урок № 12 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА ТЕМУ «ЗОБРАЖЕННЯ ПОКРІПАЧЕННЯ УКРАЇНИ В РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО

Урок № 13 ІДЕЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ТВОРУ. ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ. О. БІЛЕЦЬКИЙ ПРО МІСЦЕ РОМАНУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ

Урок № 14 УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90 РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Урок № 15 І. КАРПЕНКО-КАРИЙ — «ВЕЛИКИЙ ОБСЕРВАТОР ЖИТТЯ». (І. ФРАНКО)

Урок № 16–17 КОМЕДІЯ «МАРТИН БОРУЛЯ». ПРАГНЕННЯ СТАТИ ДВОРЯНИНОМ ЯК МІФ ПРО КРАЩЕ ЖИТТЯ. ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ ОБРАЗУ МАРТИНА БОРУЛІ

Урок № 18 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ЛІТЕРАТУРА 70–90-Х РОКІВ ХІХ СТ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПАНАС МИРНИЙ. І. КАРПЕНКО-КАРИЙ

Урок № 19 МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. БАГАТОГРАННІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРИКО-РОМАНТИЧНА ПОВІСТЬ «ОБОРОНА БУШІ»

Урок № 20 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. М. СТАРИЦЬКИЙ. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ДРАМА З ЖИТТЯ ТЕАТРАЛЬНИХ АКТОРІВ «ТАЛАН»

Урок № 21 І. Я. ФРАНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИТЦЯ

Урок № 22 «ГІМН» — ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ ТВОРІВ РЕВОЛЮЦІЙНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ЛІРИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Урок № 23 «СІКСТИНСЬКА МАДОННА». КРАСА МАТЕРИНСТВА Й ВІЧНОЇ ЖІНОЧОСТІ

Урок № 24 ПОЕТИЧНА ЗБІРКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»: «БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ», «ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ», «ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?». МІСЦЕ ЛЮБОВНОЇ ТЕМИ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА

Урок № 25 І. Я. ФРАНКО. «ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ». ВІРШ-ЗАКЛИК «РОЗВИВАЙСЯ ТИ, ВИСОКИЙ ДУБЕ» — ВІРА В МАЙБУТНЄ СВОЄЇ НАЦІЇ

Урок № 26 «ДЕКАДЕНТ» — ПОЕТИЧНЕ КРЕДО І. ФРАНКА

Урок № 27 ПОЕМА «МОЙСЕЙ» — ОДНА З ВЕРШИН ТВОРЧОСТІ І. Я. ФРАНКА

Урок № 28 НОВЕЛА «СОЙЧИНЕ КРИЛО». ЗОБРАЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ ДОЛІ В НОВІТНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. ГУМАНІСТИЧНИЙ ПАФОС НОВЕЛИ

Урок № 29 ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФРАНКА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА

Урок № 30 ЖИТТЯ Й РІЗНОЖАНРОВА ТВОРЧІСТЬ Б. ГРІНЧЕНКА, ЙОГО БАГАТОГРАННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК МИТЦЯ І ВЧЕНОГО. ОПОВІДАННЯ «КАТОРЖНА»

Урок № 31 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90-х рр. ХІХ ст. СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ 70–90-х рр. ХІХ ст.

Урок № 32 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Урок № 33 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. ПАВЛО ГРАБОВСЬКИЙ. ОГЛЯД ТВОРЧОСТІ

Урок № 34 ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

Урок № 35 МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. «ГАРМОНІЙНИЙ ТАЛАНТ ХУДОЖНИКА І ГРОМАДЯНИНА» (С. ЄФРЕМОВ). ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, ГУМАНІЗМ СВІТОГЛЯДУ

Урок № 36–37 ВІД РЕАЛІЗМУ — ДО ІМПРЕСІОНІЗМУ. ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. ПСИХОЛОГІЧНА НОВЕЛА «INTERMEZZO»

Урок № 38 «ВЕСЬ СВІТ БУВ ЯК КАЗКА, ПОВНА ЧУДЕС, ТАЄМНИЧА, ЦІКАВА Й СТРАШНА» (ЄДНІСТЬ БУТТЯ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ, КАРТИНИ ЖИТТЯ І ПРАЦІ ГУЦУЛІВ

Урок № 39 КАРПАТСЬКІ РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА, АБО ВІЧНА ТАЇНА КОХАННЯ. (ОБРАЗИ ІВАНА Й МАРІЧКИ В ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Урок № 40 ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА — «РОБІТНИЦЯ СВОГО НАРОДУ», «ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ». (ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

Урок № 41–42 ПОВІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЗЕМЛЯ» — ПСИХОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ВІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ І ЗЕМЛІ, ЗЛОЧИНУ Й КАРИ НА УКРАЇНСЬКОМУ МАТЕРІАЛІ

Урок № 43–44 ОБРАЗИ ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЗЕМЛЯ». ДУХОВНІ ОРІЄНТИРИ ТВОРУ

Урок № 45 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ХОЧУ БУТИ ЛЮДИНОЮ! (ЗА ПОВІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЛЮДИНА»)

Урок № 46 «БЕТХОВЕН УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА». (ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА)

Урок № 47 НОВЕЛА «КАМІННИЙ ХРЕСТ» — ПСИХОЛОГІЧНЕ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ. НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА. ІДЕЯ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТІ ІВАНА ДІДУХА

Урок № 48 «НА ШЛЯХ Я ВИЙШЛА РАННЬОЮ ВЕСНОЮ І ТИХИЙ СПІВ НЕСМІЛИВИЙ ЗАСПІВАЛА». ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Урок № 49 ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «CONTRA SPEM SPERO!» — СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ СИЛЬНОЇ ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА

Урок № 50 Пейзажна лірика Лесі Ук раїнки. «Хвиля», «Стояла я і слухала весну». Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики. «Все-все покинуть, до тебе полинуть», «Уста говорять: “Навіки згинув!..”»

Урок № 51 ДРАМА-ФЕЄРІЯ «ЛІСОВА ПІСНЯ». ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА СЮЖЕТУ

Урок № 52–53 ОБРАЗИ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ». ПРИРОДА Й ЛЮДИНА У ТВОРІ.

Урок № 54 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА ТЕМУ «НЕВМИРУЩІСТЬ ДУХОВНОЇ КРАСИ ЗА ДРАМОЮ-ФЕЄРІЄЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

Урок № 55 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО, О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Урок № 56 М. ВОРОНИЙ — «ІДЕОЛОГ» МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, БАГАТОГРАННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Урок № 57 ЗМІСТ І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ М. ВОРОНОГО. МОТИВ НЕОБХІДНОСТІ ДЛЯ ПОЕТА БУТИ «ЦІЛИМ ЧОЛОВІКОМ» У ВІРШІ «ІВАНОВІ ФРАНКОВІ»

Урок № 58 ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (О. КАНДИБА). ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. СВІТОГЛЯДНІ ПЕРЕКОНАННЯ

Урок № 59 ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (О. КАНДИБА). НЕОРОМАНТИЧНІ, СИМВОЛІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ. ПРАГНЕННЯ ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ, МАЙСТЕРНІСТЬ…

Урок № 60 ДРАМА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ «ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ». ТРАГІЧНА СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ ДУХОВНІСТЮ, МРІЄЮ Й ЖОРСТОКІСТЮ

Урок № 61 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ВИСТУП НА ТЕМУ «ПАМ’ЯТНИК МОЄМУ УЛЮБЛЕНОМУ ПИСЬМЕННИКОВІ»

Урок № 62 ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА — ОДНОГО З НАЙВИДАТНІШИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

Урок № 63–64 ПОЄДНАННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО ЗМАЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ Й ФІЛОСОФСЬКОГО ПІДТЕКСТУ В НОВЕЛІ В. ВИННИЧЕНКА «МОМЕНТ»

Урок № 65 ОБРАЗ ПАННИ — УТІЛЕННЯ ІДЕЇ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ ТА КРАСИ

Урок № 66 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ВІДГУК НА САМОСТІЙНО ПРОЧИТАНИЙ ХУДОЖНІЙ ТВІР (ПИСЬМОВО)

Урок № 67–68 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. «Я ПРОТИ ПРАВДИ НЕ ГРІШИВ, БО В ПРАВДІ ВСЯ КРАСА» (ОГЛЯД ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ПАВЛА КЛЮЧИНИ)

Урок № 69 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА

Урок № 70 УРОК-ПІДСУМОК. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

Конспекти уроків української літератури 10 клас

Комментарии закрыты.