• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української мови 10 клас

 Конспекти уроків української мови 10 клас

Урок № 1. МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ СТИЛІСТИКИ Й КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИКА ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛИ: СТИЛІСТИКА МОВИ Й СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ

Урок № 2. ДВА РІВНІ ВОЛОДІНЯ МОВОЮ: МОВЛЕНЯ . ДВА РІВНІ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ: ПРАВИЛЬНЕ Й КОМУНІКАТИВНО ДОЦІЛЬНЕ. СИНОНІМІКА Й ВАРІАТИВНІСТЬ. СТИЛІСТИЧНА НОРМА Й СТИЛІСТИЧНА ПОМИЛКА

Урок № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РІЗНОВИДИ АУДІЮВАННЯ Й ЧИТАННЯ

Урок № 4. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ

Урок № 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОГО СКЛАДУ . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ЗВУКОВІДТВОРЕННЯ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Урок № 6. НОРМИ ВИМОВИ. ВИМОВА ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Урок № 7. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 8. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 9. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ —ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ВСІХ ЇЇ СТИЛІВ

Урок № 10. ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ — ПРАВИЛЬНА ВИМОВА ГОЛОСНИХ . ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ, ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ І НАГОЛОСУ В СЛОВАХ

Урок № 11. ПОЗНАЧЕНЯ НА ПИСЬМІ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ . ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ЗВУКІВ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М’ЯКОГО ЗНАКА

Урок № 12 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 5. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ПІДГОТОВЛЕНИЙ)

Урок № 13 ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ АПОСТРОФА

Урок № 14 СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М’ЯКОГО ЗНАКА Й АПОСТРОФА

Урок № 15 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 16 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ)

Урок № 17 «НАВКОЛО СВІТУ ЗА 45 ХВИЛИН» (СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ ВЕЛИКОЇ БУКВИ)

Урок № 18 ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

Урок № 19–20 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7–8. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 21 СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

Урок № 22 ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ

Урок № 23 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ — ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ

Урок № 24 ПРАВОПИС СЛІВ ЗІ СПРОЩЕННЯМ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Урок № 25 СКЛАДНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Урок № 26 ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Урок № 27 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 28 СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Урок № 29 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ)

Урок № 30 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 11. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Урок № 31 СТИЛІСТИЧНО НЕЙТРАЛЬНА ЛЕКСИКА. ЕМОЦІЙНО Й ЕКСПРЕСИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ЗАСОБИ, ЩО НАДАЮТЬ МОВЛЕННЮ СТИЛЬОВОГО ВІДТІНКУ

Урок № 32 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 33. СПЕЦИФІЧНО ПОБУТОВА ЛЕКСИКА. ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

Урок № 34. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СТАТТІ)

Урок № 35. ПРОФЕСІЙНО-ВИРОБНИЧА, НАУКОВА Й ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Урок № 36. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ)

Урок № 37. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ВИСТУП ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРУ НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ

Урок № 38. ДІАЛЕКТНІ СЛОВА, СФЕРИ ЇХ УЖИВАННЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Урок № 39. ЗАСТАРІЛІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Урок № 40. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ, ПЛАН (СКЛАДНИЙ)

Урок № 41. ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Урок № 42. НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Урок № 43. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 44. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ (КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ПЕРИФРАЗИ; ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ)

Урок № 45. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИ Х УМІНЬ № 16. ТЕЗИ

Урок № 46. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ

Урок № 47. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Урок № 48. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. КОНСПЕКТ ЯК РІЗНОВИД СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

Урок № 49. АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ

Урок № 50. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Уроки № 51–52. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18–19. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 53. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ БАГАТОЗНАЧНОСТІ, СИНОНІМІЇ ТА АНТОНІМІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Урок № 54. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. БІБЛІОГРАФІЯ. АНОТАЦІЯ

Урок № 55. СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Урок № 56. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 57. СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

Урок № 58. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. УСНИЙ ВІДГУК ТВІР МИСТЕЦТВА В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Урок № 59. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. ПИСЬМОВИЙ ВІДГУК на ТВІР МИСТЕЦТВА

Урок № 60. СТИЛІСТИЧНе ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ

Урок № 61. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Урок № 62. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 24. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Урок № 63. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ

Урок № 64. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

Урок № 65. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 25. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ФІНАНСОВА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА КАРТКА, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД

Урок № 66. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

Урок № 67. КОРІНЬ, ПРЕФІКС І СУФІКС: ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВА, ПРАВОПИС І СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Урок № 68. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО СТИЛЮ

Урок № 69. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ

Урок № 70. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК

Конспекти уроків української мови 10 клас

Комментарии закрыты.