• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української мови 9 клас

Конспекти уроків української мови 9 клас

Урок № 1 РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Урок № 2 ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

Урок № 3 ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

Урок № 4 ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Урок № 5 УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 6 ПРЯМА МОВА. ІНТОНУВАННЯ РЕЧЕНЬ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

Урок № 7 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

Урок № 8 НЕПРЯМА МОВА ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОЇ МОВИ. ЗАМІНА ПРЯМОЇ МОВИ НЕПРЯМОЮ

Урок № 9 УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Урок № 10 ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ)

Урок № 11 ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОЇ МОВИ

Урок № 12 ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ДІАЛОЗІ

Урок № 13 СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ

Урок № 14 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 15 СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ, З СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

Урок № 16 ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗАЯВА. АВТОБІОГРАФІЯ

Урок № 17 СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО БУДОВА І ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ В НЬОМУ

УРОКИ № 18–19 СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Урок № 20 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Урок № 21 СИНОНІМІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ, А ТАКОЖ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

Урок № 22 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 23 СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО БУДОВА І ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ В НЬОМУ

Урок № 24 ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ

Урок № 25 СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ

Урок № 26 СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ З’ЯСУВАЛЬНИМИ

Урок № 27 УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Урок № 28 ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Урок № 29 ОСНОВНІ ТИПИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ СПОСОБУ ДІЇ ТА СТУПЕНЯ …

Урок № 30 СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ ЧАСУ, УМОВИ, МІСЦЯ, МЕТИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКУ, ДОПУСТУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Урок № 31 СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Урок № 32 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ

Урок № 33 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 34 СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

Урок № 35 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

Урок № 36 СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Урок № 37 БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ

Урок № 38 ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Урок № 39 УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 40 ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 41 КОМА І КРАПКА З КОМОЮ МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Урок № 42 ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Урок № 43 ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Урок № 44 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Урок № 45 ДОПОВІДЬ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ І СУСПІЛЬНУ ТЕМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Урок № 46 СИНОНІМІКА СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПОЛУЧНИКАМИ, БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

Урок № 47 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 48 СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (СПОЛУЧНИКОВИМ І БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ)

Урок № 49 СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Урок № 50 УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Урок № 51 ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТІВ. НАУКОВОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ)

Урок № 52 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

Урок № 53 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Урок № 54 ТЕЗИ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ЧИ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ)

Урок № 55 КОНСПЕКТУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ПОЧУТОГО

Урок № 56 ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ

Урок № 57 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ»

Урок № 58 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 59 СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

Урок № 60 СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ І АБЗАЦ

Урок № 61 ВИДИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ

Урок № 62 ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ

Урок № 63 ОПОВІДАННЯ НА САМОСТІЙНО ОБРАНУ ТЕМУ

Урок № 64 АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ У ВИСЛОВЛЮВАННІ: ВІДОМЕ Й НОВЕ

Урок № 65 СТРУКТУРУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЦІЛИХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ

Урок № 66 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Урок № 67 СЛОВО ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

Урок № 68 ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

Урок № 69 МОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЧЕННЯ. ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ

Урок № 70 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК

Конспекти уроків української мови 9 клас

Комментарии закрыты.