• Гороскоп 2016

Конспекти уроків фізики 7 клас

Конспекти уроків фізики 7 клас

Урок № 1. Тема. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища
Урок № 2. Тема. Методи дослідження фізичних явищ.Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота № 1. «Фізичний кабінет. Правила»
Урок № 3. Тема. Вимірювання та вимірювальні прилади Лабораторна робота № 2.
Урок № 4. Тема. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених
Урок № 5. Тема. Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час.
Урок № 6. Тема. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Лабораторна робота № 4. «Вимірювання лінійних розмірів тіл»
Урок № 7. Тема. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Сила Лабораторна робота № 5. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів»
Урок № 8. Тема.
Урок № 9. Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл
Урок № 10. Тема. Будова речовини. Атоми та молекули. Б удова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від
Урок № 11. Тема. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розм
Урок № 12. Тема. Густина речовини. Розв’язування задач
Урок № 13. Тема. Розв’язування задач Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин
Урок № 14. Тема. Розв’язування задач Лабораторна робота № 8. Дослідження явища дифузії в рідинах і газах
Урок № 15. Тема. Тематичне оцінювання
Урок № 16. Тема. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь
Урок № 17. Тема. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало Лабораторна робота № 9. Вивчення законів відбивання світла за допомогою пл
Урок № 18. Тема. Розв’язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла
Урок № 19. Тема. Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ
Урок № 20. Тема. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори
Урок № 21. Тема. Розв’язування задач Лабораторна робота № 10. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору
Урок № 22. Тема. Розв’язування задач на відбивання та заломлення світла
Урок № 23. Тематичне оцінювання
Урок № 24. Тема. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза
Урок № 25. Тема. Розв’язування задач Лабораторна робота № 11. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи
Урок № 26. Тема. Фотометрія. Сила світла та освітленість
Урок № 27. Тема. Око. Вади зору. Окуляри
Урок № 28. Тема. Оптичні прилади
Урок № 29. Тема. Розв’язування задач Лабораторна робота № 12. Складання найпростішого оптичного приладу
Урок № 30. Тематичне оцінювання

Конспекти уроків фізики 7 клас

Комментарии закрыты.