• Гороскоп 2016

Конспекти уроків фізики 9 клас

Конспекти уроків фізики 9 клас

УРОК № 1 Тема. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження УРОК № 2 Тема. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.
УРОК № 3 Тема. Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»
УРОК № 4 Тема. Розв’язання задач.
УРОК № 5 Тема. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи.
УРОК № 6 Тема. Контрольна робота № 1 з теми: «Електричне поле».
УРОК № 7 Тема. Електричний струм. Дії електричного струму.
УРОК № 8 Тема. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.
УРОК № 8 Тема. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.
УРОК № 9 Тема. Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.
УРОК № 10 Тема. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.
УРОК № 11 Тема. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».
УРОК № 12 Тема. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
УРОК № 13 Тема. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра».
УРОК № 14 Тема. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір про
УРОК № 15 Тема. Розв’язання задач.
УРОК № 16 Тема. Залежність опору провідників від температури.
УРОК № 17 Тема. Розв’язання задач.
УРОК № 18 Тема. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
УРОК № 19 Тема. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра».
УРОК № 20 Тема. Лабораторна робота № 5 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника та площі його поперечного перерізу,
УРОК № 21 Тема. Розв’язання задач.
УРОК № 22 Тема. З’єднання провідників.
УРОК № 23 Тема. Розрахунки простих електричних кіл.
УРОК № 24 Тема. Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників».
УРОК № 25 Тема. Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників».
УРОК № 26 Тема. Розв’язання задач.
УРОК № 27 Тема. Робота й потужність електричного струму. За кон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади.
УРОК № 28 Тема. Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму».
УРОК № 29 Тема. Розв’язання задач.
УРОК № 30 Тема. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи.
УРОК № 31 Тема. Контрольна робота № 2 з теми: «Електричний струм» (частина 1)
УРОК № 32 Тема. Надпровідність. Струм в металах.
УРОК № 33 Тема. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу.
УРОК № 34 Тема. Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу».
УРОК № 35 Тема. Розв’язання задач.

Конспекти уроків фізики 9 клас

Комментарии закрыты.