• Гороскоп 2016

Конспекти уроків Вступ до історії України 5 клас

Конспекти уроків Вступ до історії України 5 клас

Урок № 1 Тема. Історія — як навчальний предмет і наука

Урок № 2 Тема. Відлік часу в історії. Знайомство з історичною картою

Урок № 3 Тема. Історичні джерела. Археологія про життя найдавніших людей

Урок № 4 Тема. Нумізматика, сфрагістика та геральдика в історичній науці. Скіфські племена.

Урок № 5 Тема. Імена та назви. Легенди про походження географічних назв (на матеріалі історії рідного краю)

Урок № 6 Тема. Узагальнення знань за темою «Знайомство з історією»

Урок № 7 Тематичне оцінювання з теми «Знайомство з історією»

Урок № 8 Тема. Київська Русь. Перші князі

Урок № 9 Тема. Розквіт Київської держави за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Урок № 10 Тема. Боротьба Київської Русі з кочовиками. Володимир Мономах «Повчання дітям»

Урок № 11 Тема. Київська Русь і монголо-татарська навала

Урок № 12 Тема. Галицько-Волинська держава. Данило Романович

Урок № 13 Тема. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки

Урок № 14 Тема. Василь-Костянтин Острозький. Острозька академія

Урок № 15 Тематичне оцінювання з теми «Княжа Русь–Україна»

Урок № 16 Тема. Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Урок № 17 Тема. Доба героїчних походів. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

Урок № 18 Тема. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Б. Хмельницький

Урок № 19 Тема. Українська козацька держава другої половини ХVII ст. Іван Мазепа

Урок № 20 Тема. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зруйнування Січі

Урок № 21 Тема. Українська культура XVIII ст. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода

Урок № 22 Тема. Наш край у ХVII–XVIII ст.

Урок № 23 Тематичне оцінювання з теми «Козацька Україна»

Урок № 24 Тема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Освіта. «Руська Трійця»

Урок № 25 Тема. В. Антонович, І. Франко, Леся Українка в національно-культурному житті другої половини ХІХ— на початку ХХ ст. Меценатство

Урок № 26 Тема. Україна у Першій світовій війні. Центральна Рада. М. Грушевський

Урок № 27 Тема. Встановлення більшовицької влади в Україні. Україна в СРСР у 20–30-х роках ХХ ст.

Урок № 28 Тема. Велика Вітчизняна війна (1941–1945). Життя населення в роки окупації

Урок № 29 Тема. Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни. Визволення України

Урок № 30 Тема. Україна у 50–80-х роках ХХ ст. Здобутки й втрати

Урок № 31. Наш край у ХІХ-ХХ ст.

Урок № 32 Тема. Урок  узагальнення знань за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.»

Урок № 33 Тема. Розпад СРСР. Незалежність України. Сучасна Україна в Європі та світі

Урок № 34 Тематичне оцінювання з теми «Україна в ХІХ –ХХ ст.»

Урок № 35 Підсумкове узагальнення

Конспекти уроків Вступ до історії України 5 клас

Комментарии закрыты.