• Гороскоп 2016

Конспекти уроків історії України 8 клас

Конспекти уроків історії України 8 клас

Урок № 1 Тема. Вступ. Історі України у курсі 8 класу

Урок № 2 Тема. Українські землі в XVI ст.

Урок № 3 Тема. Люблінська унія

Урок № 4 Тема. Православні братства

Урок № 5 Тема. Берестейська унія

Урок № 6 Тема. Запорозька Січ

Урок № 7 Тема. Українське козацтво наприкінці XVI ст.

Урок № 8 Тема. Культура України ХVІ ст. Розвиток освіти

Урок № 9 Тема. Розвиток українського мистецтва

Урок № 10 Тема. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

Урок № 11 Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

Урок № 12 Тема. Економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

Урок № 13 Тема. Церковне життя після Берестейської унії    

Урок № 14 Тема. Гетьман Конашевич-Сагайдачний

Урок № 15 Тема. Козацько-селянські повстання 20–30-х років XVII ст.

Урок № 16 Тема. Українська культура першої половини XVII ст. Розвиток освіти та літератури

Урок № 17 Тема. Українське мистецтво першої половини XVII ст.

Урок № 18 Тема. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в першій половині XVIІ ст.»

Урок № 19 Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

Урок № 20 Тема. Передумови Національно-визвольної війни

Урок № 21 Тема. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — на поч. 1649 рр.

Урок № 22 Тема. Воєнно-політичні події 1649 –1651 рр.

Урок № 23 Тема. Українська гетьманська держава

Урок № 24 Тема. Воєнно-політичні події 1652–1653 р

Урок № 25 Тема. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

Урок № 26 Тема. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнні дії в 1654 –1655 рр.

Урок № 27 Тема. Урок № узагальнення та систематизації знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої

Урок № 28 Тема. Оцінювання знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

Урок № 29 Тема. Воєнно-політичні події 1656–1657 рр.

Урок № 30 Тема. Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського

Урок № 31 Тема. Від Переяславського договору 1659 р. до Андрусівського перемир’я

Урок № 32 Тема. Гетьманщина в 60–80-х рр. ХVІІ ст.

Урок № 33 Тема. Політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.

Урок № 34 Тема. Запорозька Січ

Урок № 35 Тема. Господарське, церковне та культурне життя на українських землях в другій половині ХVІІ ст.

Урок № 36 Тема. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.»

Урок № 37 Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі в 60–80-ті рр. ХVII ст.»

Урок № 38 Тема. Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Урок № 39 Тема. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Урок № 40 Тема. Україна в подіях Північної війни

Урок № 41 Тема. Становище в Україні після Полтавської битви

Урок № 42 Тема. Україна від гетьманування Івана Скоропадського до Правління гетьманського уряду

Урок № 43 Тема. Українська культура кінця ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.

Урок № 44 Тема. Урок № узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Урок № 45 Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Урок № 46 Тема. Лівобережна Україна в другій половині ХVІІІ ст.

Урок № 47 Тема. Правобережжя в другій половині ХVІІІ ст.

Урок № 48 Тема. Західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст.

Урок № 49 Тема. Південна Україна та Запорозька Січ у другій половині ХVІІІ ст.

Урок № 50 Тема. Культура України другої половини ХVІІІ ст.

Урок № 51 Тема. Урок № узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.»

Урок № 52 Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі в другій половині XVІІІ ст.»

Конспекти уроків історії України 8 клас

Комментарии закрыты.