• Гороскоп 2016

Конспекти уроків історії України 9 клас

Конспекти уроків історії України 9 клас

Урок № 1 Вступ до історії України

Урок № 2 Тема. Включення українських земель до складу Російської імперії

Урок № 3 Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

Урок № 4 Тема. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.

Урок № 5 Тема. Початок національного відродження

Урок № 6 Тема . Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

Урок № 7 Тема. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30 х рр. ХІХ ст.

Урок № 8 Тема. Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третин

Урок № 9 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці

Урок № 10 Тема. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях

Урок № 11 Тема. Початок промислової революції

Урок № 12 Тема. Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рух

Урок № 13 Тема. Соціальні рухи на західноукраїнських землях

Урок № 14 Тема. Кирило-Мефодіївське братство

Урок № 15 Тема. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

Урок № 16 Тема. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 –1849 рр. в Австрійській імперії

Урок № 17 Тема. Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

Урок № 18 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у пер

Урок № 19 Тема. Розвиток освіти та науки

Урок № 20 Тема. Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

Урок № 21 Тема. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

Урок № 22 Тема. оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині

Урок № 27 Тема. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях.

Урок № 28 Тема. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

Урок № 29 Тема. Економічний розвиток українських земель у пореформений період

Урок № 30 Тема. Реформи адміністративно-політичного управління 60–70-х років ХІХ ст.

Урок № 31 Тема. Зміни в соціальній структурі українського суспільства

Урок № 32 Тема. Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства

Урок № 33 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ

Урок № 34 Тема. Початок громадівського руху наприкінці 50-х — в 60-і роки

Урок № 35 Тема. Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст. на західноукраїнських землях

Урок № 36 Тема. Відродження громадівського руху в 70–90-х роках ХІХ ст.

Урок № 37 Тема. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в другій половині 70–90-ті роки ХІХ ст.

Урок № 38 Тема. Утворення українських політичних партій

Урок № 39 Тема. Узагальнення знань за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.»

Урок № 40 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.»

Урок № 41 Тема. Особливості розвитку культури. Розвиток освіти

Урок № 42 Тема. Розвиток науки й літератури

Урок 43 Тема. Українське мистецтво другої половини ХІХ ст.

Урок № 44 Тема. Становлення та консолідація української нації. Повсякденне життя українців

Урок № 45 Тема. Узагальнення знань за темою «Духовне життя України в другій половині

Урок № 46 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.»

Конспекти уроків історії України 9 клас

Комментарии закрыты.