Урок № 51 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ, українська мова, 7 клас

Урок № 51 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ, українська мова, 7 клас

Мета: розширити знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти формуванню навичок визначати вид і час дієприслівників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприслівники доконаного і недоконаного виду в текстах, визначати їх роль; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до природних багатств рідної держави.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння дієприслівників-антонімів, найуживаніших фразеологізмів, прислів’їв, приказок, до складу яких входять дієприслівники.

Синтаксис: уживання дієприслівників у ролі другорядних членів речення.

Культура мовлення: правильне вживання дієприслівників у власному мовленні.

Текст (риторичний аспект): використання дієприслівників для зв’язку речень у тексті.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

 

 

ХІД УРОКУ № 51 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ, українська мова, 7 клас

 

І. Організаційний момент

 

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

 

ІІІ. Формування практичних умінь і навичок шляхом виконання системи завдань і вправ

Спостереження над мовним матеріалом

Прослухати текст. Визначити стиль мовлення і довести своє твердження. Дібрати заголовок, який би відбивав основну думку тексту. Розказати, вирощуванням якого врожаю славиться край, у якому ви живете.

Звикнувши до гір там, але не заставши їх тут, лемки селилися на імітованих горах, точніше кажучи, на тутешніх подільських горбах. Тут степ переходив у Поділля, займаючи південні їх схили, які виходили бодай до маленької, та все ж до води… На горбах хати були сухі як дзвін, а на рівнині вогкі кутки пахли цвіллю навіть улітку, надто якщо хата потопала в чагарях. І все ж кмітливі господарі не боялися низу, багатіючи на буряках та на пшеницях від року до року, поволі спихаючи бідаків із південних на північні схили… (В. Земляк).

 

Виписати дієприслівники. Яку роль вони виконують у реченні? Що спільного мають із дієсловами?

Визначити вид та час виписаних дієприслівників, попередньо опрацювавши теоретичний матеріал за підручником.

 

Вибірковий диктант з творчим завданням

Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх зміст. За яких обставин можна використати в мовленні подані прислів’я і приказки?

1) Життя — це терниста нива: не пройдеш, ноги не вколовши.
2) Скінчивши діло, гуляй сміло.
3) Не знаючи броду, не лізь прожогом у воду.
4) Не подумавши, кілочка не застружиш.
5) Лінивий сидячи спить, лежачи робить.
6) Ледачий ївши гріється, а робивши мерзне.
7) Не взявшись за сокиру, хати не зробиш (Нар. творчість).

Виписати слова, що означають додаткову дію. Які ознаки дієслова мають виписані слова? Поставити до них запитання, визначити вид і час.

До виділених слів дібрати антоніми і скласти з ними речення, використовуючи дієприслівники.

 

Творче конструювання

Переписати, розкриваючи дужки й утворюючи дієприслівники недоконаного виду.

1) І тут, (всміхаються), нам світить промінь часу (Т. Мельничук).
2) Намотується шлях на шини, шляху (долають) безмір’я (М. Самійленко).
3) Але литвин свій саморобний лук, і (гинуть), не випускає з рук. Знов забряжчали рицарські мечі, промчали коні, сталлю (гримлять). І, (тремтять), стріла свій дзьоб вганя в криваве око першого коня (М. Бажан).
4) Обріс мохом сірий камінь, в полі (лежать), зажурились козаченьки, дома (сидять) (Л. Боровиковський).

 

Визначити суфікси, за допомогою яких утворені дієприслівники. Зробити морфологічний розбір 2–3 дієприслівників.

 

Лінгвістичне дослідження

Від поданих дієслів утворити дієприслівники недоконаного та доконаного виду. Виділити в дієприслівниках суфікси.

Зразок. Робити — роблять — роблячи (недоконаний вид).

Починати, підносити, місити, забувати, рухатися, звіряти, почати, гомоніти, проводити, переплутати, тримати.

 

ІV. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

 

V. Домашнє завдання

Скласти монологічне висловлювання на тему «Рослинний світ рідного краю», використовуючи дієприслівники. Визначити тип і стиль висловлювання, указати на вид і час використаних дієприслівників.

Урок № 51 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ, українська мова, 7 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української мови 7 клас

Комментарии закрыты.