• .

Архив: Сентябрь, 2013

Урок № 15 ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ. ТВОРЧА БІОГРАФІЯ МИТЦЯ. РОМАН «ВЕРШНИКИ». ІДЕЯ ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ВАРТОСТЕЙ КЛАСОВИМ У НОВЕЛІ «ПОДВІЙНЕ КОЛО», українська література, 11 клас

Мета: ознайомити учнів із творчою біографією Юрія Яновського, місцем письменника в розвитку української літератури, жанровою своєрідністю роману «Вершники»; розвивати вміння аналізувати твори; виховувати інтерес до творчості письменника.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет письменника, мультимедійний додаток «Життєвий і творчий шлях письменника», виставка творів Ю. Яновського, документальної, художньої та публіцистичної літератури про письменника, епіграф.

Трапляються люди, що не полишають у пам’яті жодних згадок — були та й нема. Зате життя нас нагороджує великою кількістю людей-зірок, які не гаснуть у нашій пам’яті, які живіть у тобі, зогрівають тебе своїм теплом, своєю мудрістю. До таких світлих, незабутніх людей і належить Юрій Іванович Яновський.
Матвій Талалаєвський

Подробнее »

Урок № 14 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПОЕЗІЯ. ПРОЗА, українська література, 11 клас

Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу з теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й аналізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалення.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: різнорівневі завдання.

Подробнее »

Урок № 13 ГРИГОРІЙ КОСИНКА. «В ЖИТАХ». ВІТАЇСТИЧНИЙ ПАФОС НОВЕЛИ, ІМПРЕСІОНІСТИЧНА НАСТРОЄВІСТЬ, українська література, 11 клас

Мета: розвивати вміння школярів коментувати зміст новели, зокрема показ переваги загальнолюдського над класово-ідеологічним; розвивати навички спільного обговорення та зіставлення складних життєвих ситуацій; навчити виокремлювати й коментувати зорові й слухові образи твору, художні деталі; поглибити поняття про імпресіонізм; виховувати почуття прагнення гармонії душі і світу.

Тип уроку: комбінований із технологіями критичного мислення.

Обладнання: портрети Г. Косинки, його вчителів — В. Стефаника, С. Васильченка, текст новели «В житах», інші твори письменника, картки для аналізу тексту.

Подробнее »

Урок № 12 ГРИГОРІЙ КОСИНКА. ТВОРЧА БІОГРАФІЯ ПРОЗАЇКА. ЗМАЛЮВАННЯ СТРОКАТОЇ КАРТИНИ ЖИТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОЛІ Й ДУШІ ЛЮДИНИ. НОВЕЛА «В ЖИТАХ» — ПОШУКИ ПОРУШЕНОЇ ГАРМОНІЇ, українська література, 11 клас

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Г. Косинки, зокрема трагічною його долею; сприяти розумінню позаідеологічності творів митця, психологізму художньої деталі; розвивати вміння переказувати сюжет твору, визначати основні мотиви; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Г. Косинка; виховувати розуміння великої сили синівських почуттів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, тексти новел, епіграф.

Григорій Косинка — єдиний і неповторний новеліст…
Є. Плужник

Подробнее »

Урок № 11 МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ. «КІТ У ЧОБОТЯХ», «ВАЛЬДШНЕПИ», «СЕНТИМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ», «САНАТОРІЙНА ЗОНА» (НА ВИБІР), українська література, 11 клас

Мета: ознайомити школярів із новелістикою М. Хвильового й навчити порівнювати життєвий шлях митця зі змістом його творів, висловлювати міркування про своєрідність творчої манери письменника, що є виявом імпресіоністського стилю української літератури; плекати почуття високого громадянського обов’язку.

Тип уроку: позакласне читання.

Форма уроку: філософське дослідження.

Обладнання: портрет М. Хвильового, відеозаписи кінострічок, фотоілюстрації м. Тростянця за життя М. Хвильового, епіграф.

Невже я зайвий чоловік тому,
Що люблю безумно Україну?
М. Хвильовий

Подробнее »

Урок № 6. Давньогрецький міф про створення світу, зарубіжна література,6 клас

Мета: розвивати увагу, логічне мислення; виховувати зацікавленість до давньогрецької міфології, давньогрецьким міфом про створення світу і людей, ознайомлюючи учнів із пантеоном богів Давньої Греції.

Обладнання: зображення давньогрецьких богів; тексти давньогрецьких міфів; схема «Створення світу».

Тип уроку: формування і засвоєння нових знань.

Обираючи богів, ми обираємо свою долю.
Вергілій (давньоримський поет)

Подробнее »

Урок № 21. Література і моральне вдосконалення людини. А. Чехов — видатний російський письменник. Оповідання «Товстий і тонкий», зарубіжна література, 6 клас

Мета: зацікавити учнів біографією і творчістю А. Чехова, ознайомити з новими термінами та змістом оповідання «Товстий тонкий»; розвивати уміння уважного і вдумливого читання; визначати тему й ідею твору; виховувати негативне ставлення до чиношанування і низькопоклонства.

Обладнання: портрет А. П. Чехова, виставка книжок письменника, ілюстрації до розповіді «Товстий і тонкий».

У людини все має бути прекрасним: і душа , і одяг , і обличчя , і думки .
А. П. Чехов

Подробнее »