• Гороскоп 2016

Конспекти уроків біології 7 клас

Конспекти уроків біології 7 клас

 

Урок № 1. Тема. Біологія — наука про живу природу

 

Урок № 2. Тема. Розмаїтість живих організмів

 

Урок № 3. Тема. Дослідження біологічних об’єктів

 

Урок № 4. Тема. Характеристика рослин

 

Урок № 5. Тема. Життєдіяльність рослин

 

Урок № 6. Тема. Живлення рослин. Фотосинтез

 

Урок № 7. Тема. Транспорт речовин і випаровування води

 

Урок № 8. Тема. Ріст і розвиток рослин

 

Урок № 9. Тема. Умови, необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин

 

Урок № 10. Тема. Історія відкриття клітини. Збільшувальні прилади. Будова й функції рослинної клітини. Лабораторна робота № 1. Будова рослинної кліт

 

Урок № 11. Тема. Життєдіяльність клітини

 

Урок № 12. Тема. Розмаїтість рослинних клітин. Основні рослинні тканини та їхні функції

 

Урок № 13. Тема. Будова квіткової рослини. вегетативні й генеративні органи

 

Урок № 14. Тема. Корінь, будова й функції. Проростки. Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня

 

Урок № 19. Тема. Листок. Зовнішня будова листка. Лабораторна робота № 7. Будова й різноманітність листків

 

Урок № 20. Тема. Внутрішня будова листка. Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з виконуваними ним функціями

 

Урок № 21. Тема. Способи розмноження рослин. Вегетативне розмноження. Практична робота № 1. Вегетативне розмноження рослин

 

Урок № 22. Тема. Розмноження спорами

 

Урок № 23. Тема. Розмноження квіткових рослин

 

Урок № 24. Тема. Життєвий цикл рослин

 

Урок № 25. Тема. Квітка — генеративний орган. Суцвіття.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. Будова й різноманітність квіток

 

Урок № 26. Тема. Запилення, пристосування до запилення

 

Урок № 27. Тема. Насінина і плід

 

Урок № 28. Тема. Проростання насіння, умови його підростання

 

Урок № 29. Тема. Розмаїтість плодів. Поширення плодів і насіння.
ЛАБОРАТОРНА РАБОТА № 10. Будова й різноманітність плодів

 

Урок № 30. Тема. Основи систематики. Основні поняття

 

Урок № 31. Тема. Загальна характеристика водоростей

 

Урок № 32. Тема. Розмаїтість водоростей. Прісноводні водорості. Лабораторна робота № 11. Будова водорості

 

Урок № 33. Тема. Розмаїтість водоростей. Морські водорості

 

Урок № 34. Тема. Значення водоростей у природі й житті людини

 

Урок № 35. Тема. Загальна характеристика вищих спорових рослин

 

Урок № 36. Тема. Відділ Мохоподібні. Зелені мохи. Лабораторна робота № 12. Будова й розмаїтість мохоподібних

 

Урок № 37. Тема. Сфагнові мохи й утворення торфу. Значення мохів у природ

 

Урок № 38. Тема. Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні.
ЛАБОРАТОРНА РАБОТА № 13. Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового

 

Урок № 39. Тема. Папоротеподібні. Розмаїтість папоротеподібних.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14. Будова щитника звичайного, або чоловічої папороті

 

Урок № 40. Тема. Колишній розквіт папоротеподібних

 

Урок № 41. Тема. Загальна характеристика насінних рослин. Відділ Голонасінні

 

Урок № 42. Тема. Розмаїтість і значення голонасінних

 

Урок № 43. Тема. Загальні ознаки Хвойних.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15. Будова голонасінних рослин


Урок № 44. Тема. Відділ Квіткові рослини. Їх загальні ознаки й різноманіття

 

Урок № 45. Тема. Класифікація квіткових рослин. Розподіл квіткових на класи й родини

 

Урок № 46. Тема. Клас Дводольні. Розові, Капустяні й Бобові. Основні представники та їх значення для людини

 

Урок № 47. Тема. Пасльонові й Айстрові.
Практична робота № 2. Визначення рослин класу Дводольні

 

Урок № 48. Тема. Родина Злаки

 

Урок № 49. Тема. Клас Однодольні. Представники родини Лілійні.
Практична робота № 3. Визначення рослин класу Однодольні

 

Урок № 50. Тема. Загальна характеристика царства Гриби

Конспекти уроків біології 7 клас

Комментарии закрыты.