Академія. Що таке академія?

Академія (грец. Aсademia, від Akademeia — назва місцевості поблизу Афін, яка, за легендою, належала міфічному герою Академу) — 1) вищий навчальний заклад, який відрізняється від університету чи інституту тим, що займається вивченням однієї або кількох галузей знань на суто науковій основі, наприклад Українська сільськогосподарська академія, Національна юридична академія України тощо; 2) наукова спільнота, вищий науковий центр, що концентрує навколо себе провідних учених різних галузей знання і координує їх діяльність, визначає магістральні напрями розвитку науки. За сферою реалізації програм вищої професійної освіти академія практично не відрізняється від інституту. Якісна відмінність академії від інституту полягає в її інтенсивній і плідній діяльності в науковій сфері, підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації працівників, що здійснюють наукову або науково-педагогічну діяльність і мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, учене звання доцента або професора.

Академія є провідним науковим і методичним центром у відповідній галузі освіти і науки, розробляє перспективні наукові напрями, що мають важливе теоретичне і практичне значення, а результати наукових досліджень мають бути вагомим внеском у розвиток науки і науково-технічного прогресу. Вони публікуються у вигляді монографічних праць, збірників статей, учених праць, визнаються винаходами і відкриттями, здобувають визнання інших учених-фахівців. Значна частина розробок академії може застосовуватися у практичній діяльності підприємств, організацій, державних органів. Як методичний центр вищої і післявузівської освіти академія має аспірантуру, докторантуру, дисертаційні ради і готує фахівців вищої кваліфікації для задоволення власних потреб, потреб інших ВНЗ і наукових організацій у науково-педагогічних кадрах. Академія видає власні підручники і навчальні посібники, курси лекцій, програми з навчальних дисциплін, що широко використовують інші заклади освіти.

Академія. Що таке академія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *