Анкетування пресове. Що таке пресове анкетування?

Анкетування пресове — метод збирання первинної соціологічної інформації; різновид поштового опитування, який полягає у друкуванні анкети у періодичних виданнях (газетах або часописах). У практичній соціології використовують пресове анкетування з ініціативи редакції для отримання даних про своїх читачів і їх думок щодо видання, з метою вивчення точки зору читацької аудиторії щодо певної актуальної проблеми. За пресового анкетування зв’язок між дослідником і респондентом є опосередкованим, оскільки контроль із моменту публікації анкети до її повернення практично не здійснюється. Перевагами пресового анкетування є економічність і оперативність, а недоліками — неможливість визначити репрезентативність даних (аудиторія обмежена читачами періодичного видання, де надрукована анкета), збільшити відсоток повернення анкет (як правило, не перевищує 5%), обмеженість розміру анкети.

Анкета для пресового анкетування повинна бути структурованою і містити такі елементи: звернення до читача, в якому стисло вказують мету опитування, шляхи використання зібраної інформації, інструкції із заповнення; набір питань (переважно закритих, нескладних за конструкцією, чітко і ясно сформульованих, оскільки додаткові роз’яснення неможливі); завершальну частину, що містить подяку за участь, вказівку на спосіб і адресу повернення анкети. Якщо дослідники зацікавлені в розгорнутих відповідях, то респондентам пропонується викласти свою думку додатково. Смислові блоки анкети (звернення до респондента, питання, готові відповіді) виділяють шрифтами, у відкритих питаннях залишають місце для написання розбірливих відповідей.

Анкетування пресове. Що таке пресове анкетування?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *