Антитеза, Що таке Антитеза?

Антитеза, Що таке Антитеза?

Антитеза (від грец. аntіthеsіs — протиставлення) — стилістична фігура в художній літературі та в ораторському мистецтві, що полягає в протиставленні певних понять, явищ тощо. На основі антитези побудовано багато творів усної народної творчості (прислів’я, приказки, казки тощо) та художньої літератури, де вона виступає як художній засіб і принцип будови образної системи та композиції твору. Прикладом антитези є вислів Т. Шевченка: «Усі ми в золоті і голі». Принцип антитези лежить в основі роману «Війна і мир» Л. Толстого, поеми «Давня казка» Лесі Українки.

Антитеза, Що таке Антитеза?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *