Античність

Античність
Античність (від лат. аntiguus — минулий, старовинний; аntiquitas — минувшина, давнина, старовина) — «давнина» греків і римлян, сукупність історичних і культурних надбань, яка мала найбільше значення для формування європейської культури. «Саме антична, тобто греко-римська наука, література, мистецтво справили величезний вплив на відповідні сфери життя інших народів» (А. Білецький). Античність дала людству багату міфологію; поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея», Верuілія — «Енеїда»; байки Езопа, Бабрія та Федра; твори видатних драматургів-трагіків — Есхіла, Софокла, Еврипіда, комедіографів Арістофана та Плавта; поетів — Тіртея, Алкея, Архілоха, Анакреонта, Сапфо, Катулла, Горація, Овідія; літературознавця і філософа Арістотеля; «батька історії» Геродота; високі зразки ораторського мистецтва. Вона започаткувала розвиток багатьох літературних жанрів (трагедія, комедія, поема, ода, гімн, елегія тощо).

Античність

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *