Антропологія. Що таке антропологія?

Антропологія (грец. anthropos — людина і logos — слово, вчення) — наука про походження, еволюцію і розвиток людства. Сучасну антропологію поділяють на фізичну, соціальну і культурну. Фізична антропологія вивчає походження і зміну гуманоїдних видів і тяжіє до сфер еволюційної біології, демографії й археології. Соціальна (в Англії) і культурна (у США) антропологія досліджують структури і культури, створені людиною, у Європі і деяких інших регіонах у цьому сенсі використовують термін «етнологія».

Розбіжності між соціологією і соціальною або культурною антропологією ґрунтуються на угоді, за якою соціологи концентрують увагу на великих соціальних утвореннях, а антропологи — на невеликих неіндустріальних культурах за межами Західної Європи і сучасної Північної Америки. Між предметами антропології і соціології є істотні методологічні розбіжності. Антропологічні оцінки пов’язані з описовою етнографією, їх отримують після тривалих спостережень, оскільки багато з досліджуваних спільнот були (або є) дописьменними, а без письмових джерел антропологи можуть лише безпосередньо спостерігати за їх життям і записувати усні перекази.

Антропологія. Що таке антропологія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *