Архетип

Архетип
Архетип (від грец. аrchе — початок і typos — образ) — першообраз; образи, характери й теми, що існують в літературі з часу її виникнення.

Архетип