Атлантизм. Що таке атлантизм?

Атлантизм (грец. Atlantis) — напрям геополітичної теорії, що є втіленням таласократичного підходу, який ґрунтується на ідеї встановлення контролю над морями і океанами як необхідної передумови забезпечення національних інтересів. Атлантизм сформувався на зламі ХІХ—ХХ ст. у Великій Британії та США. Основоположниками були А. Мехен, Х. Маккіндер, Н. Спайкмен. На їх думку, міць держави визначається її потенціями у становленні морської могутності. А. Мехен вважав, що США мають «морську долю», яка полягає на першому етапі у стратегічній інтеграції всього американського континенту, а надалі — у встановленні світового панування, утвердженні країни як провідної морської держави. Політична суверенність європейських держав, згідно з положеннями атлантизму, має поступово скорочуватись, влада переходитиме до особливої інстанції, що об’єднає представників усіх атлантичних просторів та підпорядкується США. Спайкмен концептуально обґрунтував процес створення НАТО, встановлення планетарної гегемонії США та обмеження суверенітету європейських держав у післявоєнному світі. Ідеї атлантизму стали основою геостратегії США і НАТО часів «холодної війни». Після перемоги в «холодній війні» атлантизм вступив у етап розвитку, пов’язаний з осмисленням нової геополітичної ситуації у світі.

Представник сучасного А. С. Хантінгтон доводить, що перемогу Заходу не можна вважати остаточною. Цивілізаційна ідентичність ставатиме все більш важливою, і картина світу значною мірою формуватиметься внаслідок взаємодії 7—8 основних цивілізацій, які він виокремлює переважно за релігійною ознакою. Ідеологічне протистояння змінює конфлікт цивілізацій. Імовірними противниками Заходу можуть стати Китай та ісламський світ. Тому необхідно стримувати антиатлантистські настрої, не допустити об’єднання опозиційних Заходу геополітичних центрів у єдиний союз. Для цього Заходу необхідно забезпечити єдність між США та Європою; інтегрувати в західну цивілізацію суспільства Східної Європи і Латинської Америки, культура яких близька до західної; обмежувати воєнну експансію ісламської і конфуціанської цивілізацій; використовувати труднощі й конфлікти у відносинах ісламських і конфуціанських країн; підтримувати групи, орієнтовані на західні цінності та інтереси в незахідних цивілізаціях; посилити міжнародні інститути, які відображають і легітимізують західні цінності та інтереси, забезпечити залучення незахідних держав до цих інститутів.

Атлантизм. Що таке атлантизм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *