Аудиторія. Що таке аудиторія?

Аудиторія (лат. auditorium — слухаю, чую) — відносно стійка сукупність індивідів, сформована у процесі їх взаємодії з певним джерелом інформації. У широкому значенні аудиторією вважають певних суб’єктів масової комунікації (включно з театральною публікою і відвідувачами музеїв), у буквальному аудиторія — об’єкт лекційного впливу. Аудиторія не є пасивною стороною масового спілкування, тому що за принципом зворотного зв’язку активно впливає на джерело й канали інформації. У соціологічному дослідженні аудиторію класифікують за такими ознаками: за безпосереднім станом спілкування з джерелом (актуальна й потенційна); за регулярністю звертання до джерела (регулярна й нерегулярна); за мотивами формування (цільова й периферична); за діапазоном інформаційних потреб (спеціалізована й масова); за підготовленістю до сприйняття інформації.

Для вивчення аудиторії використовують такі методи збору соціологічної інформації: опитування, спостереження, контент-аналіз матеріалів засобів масової інформації, листів у редакцію, вивчення статистики. Знання типології аудиторії допомагає краще задовольняти запити різних категорій населення, ефективніше формувати громадську думку щодо актуальних питань соціально-економічного розвитку.

Аудиторія. Що таке аудиторія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *