Блау Пітер

Блау (Blau) Пітер (1918—2002) — соціолог, один із фундаторів теорії соціального обміну і структурної теорії. Його емпіричні дослідження та підручники з вивчення функціонування формальних організацій (установ і закладів) принесли йому визнання. Книга «Професійна структура Америки» (у співавторстві з О. Дунканом) стала значним внеском у вивчення соціальної стратифікації. Блау зосереджувався на дослідженні соціологічної теорії, сформулював основні положення теорії обміну, застосував мікромасштабні висновки щодо макромасштабних проблем соціального обміну.

Блау намагався виявити специфіку складних систем обміну через «опосередковуючі цінності» — засоби соціальної взаємодії, що створюють загальні стандарти для встановлення каналів непрямого обміну між соціальними структурами, та «опозиційні цінності» — спільні символи, які кодують незадоволення певних угруповань, що протиставляють себе владі й існуючим інституціям; спробував з’ясувати, у який спосіб соціальна структура впливає на свої складові елементи (індивідів); як на індивідах позначається вплив груп, організацій, суспільства; як підрозділи організацій підпадають під вплив певних характеристик цих організацій. Блау був прихильником структуралістського підходу, аналізував групову поведінку, що виявляє структурні ефекти соціального становища, параметри якого залежать від віку, статі, раси, соціоекономічного статусу. Збагачуючи структурну теорію конструктивними ідеями інших течій соціологічної науки, чимало зробив для інтеграції велико- та маломасштабних соціальних явищ у площині структурного підходу.

Блау Пітер

Комментарии закрыты.