Бурдьє П’єр

Бурдьє (Bourdieu) П’єр (1930—2002) — французький соціолог. Теоретичною основою соціології Бурдьє є концепція подвійного структурування. Визнається, що соціальна реальність структурована в аспекті соціальних відносин, що виявляється у розподілі різноманітних ресурсів (капіталів) матеріального і нематеріального характеру та в аспекті уявлень людей про ці відносини і про світ. Обидві позиції взаємопов’язані діалектично. Центральним поняттям соціології Бурдьє є «габітус» — структуруюча структура, яка поєднує минуле, теперішнє, майбутнє, породжуючи схожі, стійкі у часі і просторі практики, впорядковуючи їх.

Головне завдання соціології, за Бурдьє, полягає у виявленні глибинних структур різноманітних сфер, що становлять соціальний універсум, а також механізмів, які задіяні в процесах його відтворення і трансформації. Соціологія Бурдьє є критичною, рефлексивною, його діалектичне мислення спрямоване на критику не лише соціальної або політичної реальності, а й на саму соціологію як інструмент пізнання соціального світу. Тому Бурдьє постійно звертався до питань онтологічного та соціального статусів соціології у сучасному суспільстві, свободи і визначеності при виборі предмета та об’єкта дослідження, незалежності і політичної заангажованості соціологів. Застосування соціологічного аналізу до самої соціології формує нову галузь соціологічного знання, яку можна означити як соціологію соціології, або соціоаналіз, як його називає Бурдьє.

Бурдьє П’єр