Бурдьє П’єр

Бурдьє (Bourdieu) П’єр (1930—2002) — французький соціолог. Теоретичною основою соціології Бурдьє є концепція подвійного структурування. Визнається, що соціальна реальність структурована в аспекті соціальних відносин, що виявляється у розподілі різноманітних ресурсів (капіталів) матеріального і нематеріального характеру та в аспекті уявлень людей про ці відносини і про світ. Обидві позиції взаємопов’язані діалектично. Центральним поняттям соціології Бурдьє є «габітус» — структуруюча структура, яка поєднує минуле, теперішнє, майбутнє, породжуючи схожі, стійкі у часі і просторі практики, впорядковуючи їх.

Головне завдання соціології, за Бурдьє, полягає у виявленні глибинних структур різноманітних сфер, що становлять соціальний універсум, а також механізмів, які задіяні в процесах його відтворення і трансформації. Соціологія Бурдьє є критичною, рефлексивною, його діалектичне мислення спрямоване на критику не лише соціальної або політичної реальності, а й на саму соціологію як інструмент пізнання соціального світу. Тому Бурдьє постійно звертався до питань онтологічного та соціального статусів соціології у сучасному суспільстві, свободи і визначеності при виборі предмета та об’єкта дослідження, незалежності і політичної заангажованості соціологів. Застосування соціологічного аналізу до самої соціології формує нову галузь соціологічного знання, яку можна означити як соціологію соціології, або соціоаналіз, як його називає Бурдьє.

Бурдьє П’єр

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *