Бьорк (Burke) Едмунд

Бьорк (Burke) Едмунд (1729—97) — англійський політичний діяч, соціальний мислитель, консерватор-традиціоналіст, родоначальник сучасного консерватизму. Бьорк вважав, що людський розум обмежений у своїх можливостях сприйняття суспільства, усвідомлення смислу і мети соціального прогресу та визначення місця людини в цьому процесі. На його думку, соціальний процес — це результат спроб і помилок, накопичений століттями досвід, мудрість, що передається з покоління в покоління і втілений в інститутах та цінностях, які слід визнавати і зберігати. Бьорк відзначав величезну роль традицій в суспільстві, що втілюють прогресивний досвід людства, несуть в собі більше знання, ніж індивідуальний розум.

На відміну від прибічників ідеї природних прав і концепції договірного походження держави Бьорк вважав, що держава — це результат природної еволюції (подібно до живих організмів), результат діяльності людей, їх практики, постійно існуючої цілісності, мета якої — збереження порядку і закону. Соціальна і політична стабільність — основна ідея його теорії. Вважаючи англійський парламент успішною формою влади, з допомогою якої меншість у доброзичливій формі управляє більшістю, Бьорк підкреслював, що його діяльність не повинна контролюватись народом. Розглядаючи державу як продукт мудрості, Бьорк скептично ставився до реформ, які легко можуть зруйнувати державу.

Бьорк Едмунд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *