Бюрократизм. Що таке бюрократизм?

Бюрократизм (франц. bureaucratie букв. — панування канцелярії) — система політичного, економічного та соціального управління, заснована на відриві центрів виконавчої влади від волі членів суспільства. Бюрократизм у суспільстві регламентується за допомогою розгалуженої мережі чиновників, поліцейського апарату й адміністративних органів, характеризується свавіллям і волюнтаризмом, виявляється в тяганині, зневазі до сутності справи заради дотримання формальностей. Бюрократизм викорінюється за допомогою критики, самокритики та неухильного реалізування демократичних принципів управління.

Бюрократизм. Що таке бюрократизм?