Біблія

Біблія
Біблія (від грец. bіblіа — книга) — книга книг, визначна пам’ятка світової літератури, Священна Книга, що містить тексти, створені протягом тривалого часу (XII ст. до н. е. — II ст. н. е.) на Близькому Сході та в Середземномор’ї. Біблія складається з двох частин — Старого Заповіту і Нового Заповіту. Старий Заповіт як Священна книга визнається іудаїзмом і християнством. А Новий Заповіт вважають Святим Письмом лише християни. У Старому Заповіті основну увагу приділено історії єврейського народу, встановленню законів, за якими людина має жити на землі. До Старого Заповіту входять П’ятикнижжя Мойсея — Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня (Повторення Закону); книги історичні: Ісуса Навина, Суддів, Рути (Руф), Самуїла, Царів, Ездри (Едри), Неємії, Юдити (Юдіф), Естер (Есфір); хроніки; книги поетичні: Іова, Псалми, Притчі (Приповідки), Екклезіаст, Пісня Пісень, Премудрості; книги пророцькі: Ісаї, Єремії, Єзекиїла та тринадцяти малих пророків. Новий Заповіт складається з чотирьох Євангелій: від Матвія, від Марка, від Луки, від Іоанна, з Послань апостолів та Об’явлення Іоанна Богослова. Євангелісти розповідають про народження, життя, смерть і воскресіння, а також вчення Христа як спасителя людства, носія любові, доброти і прощення. Біблія завжди була і є джерелом натхнення для митців, Вічною Книгою, що спонукає до роздумів про сенс людського буття, до пошуків істини. Вона значно вплинула на подальше становлення і розвиток світового мистецтва і літератури. Біблійні сюжети, мотиви, образи можна зустріти в багатьох творах давньої і сучасної художньої літератури.

Біблія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *