Бізнес-клас. Що таке бізнес-клас?

Бізнес-клас (англ. business — справа, діло і лат. classis — розряд, група) — соціальна група, сформована з суб’єктів виробничої, комерційної та фінансової діяльності, яка займається певною діяльністю з метою одержання прибутків; невід’ємна складова соціальної структури суспільства з ринковою економікою. Характерною ознакою бізнес-класу є здатність його суб’єктів (власників та менеджерів недержавних підприємств, банків, бірж, не пов’язаних з роботою за наймом людей, які професійно займаються середнім та дрібним бізнесом, тощо) самостійно приймати господарсько-підприємницькі рішення і нести за них повну особисту відповідальність. Представники бізнес-класу займаються виробництвом товарів та послуг, що реалізуються на ринку з метою одержання прибутків. Бізнес-клас є складною, соціально неоднорідною групою насамперед власників приватного капіталу, які особисто управляють своєю справою, самостійно розпоряджаються своєю власністю і приймають рішення, що визначають розвиток їх бізнесу. Менеджери, які керують чужим капіталом (підприємство, фірма, магазин, майстерня) і обмежені в сфері його використання, займають проміжне становище між власниками і найманими працівниками. За перехідної економіки в Україні менеджери-директори фактично стали підприємцями з точки зору самостійності своєї діяльності, хоча відсутність приватного володіння підприємствами відокремлює їх від вільного підприємництва.

Численною підгрупою бізнес-класу є самозайняті підприємці: дрібні власники, які самостійно виробляють товари та надають послуги за допомогою приватних засобів праці, а від представників великого бізнесу відрізняються лише відсутністю організаційних структур в їх діяльності. Прибутки представників бізнес-класу суттєво диференційовані. Бізнес-клас як особлива соціальна група нової стратифікації українського суспільства майже не досліджений, оскільки підприємницька діяльність в Україні ще повністю не інституціювалась, соціальні ролі підприємців та соціальні норми, які регулюють їх діяльність, остаточно не визначені. Нагальна проблема національного рівня для соціологів — дослідження бізнес-класу у соціальній стратифікації суспільства, порівняльний аналіз всіх її елементів з точки зору їх місця і ролі в системах власності та прибутків, сферах діяльності та влади, суспільної моралі та соціальної справедливості.

Бізнес-клас. Що таке бізнес-клас?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *