Валерстайн Еммануїл

Валерстайн (Wallerstain) Еммануїл (нар. 1930) — американський вчений, засновник світ-системного аналізу, один із лідерів сучасного ліворадикального суспільствознавства. Почавши наукову кар’єру як соціолог-африканіст, Валерстайн з 60-х займається загальною теорією соціально-економічного розвитку. Розроблена ним світ-системна теорія спирається на принципи комплексного історичного аналізу, що були запропоновані французьким вченим-істориком Ф. Броделем. Вона синтезує соціологічний, історичний і економічний підходи до суспільної еволюції. Валерстайн розробив концепцію світ-економіки — системи міжнародних зв’язків, основою якої є торговельні відносини. Окрім світ-економік, різні країни можуть об’єднуватись у світ-імперії, які базуються на політичній єдності. Історію Валерстайн розглядає як розвиток різних регіональних світ-систем (світ-економік та світ-імперій), які довгий час конкурували одна з одною, доки європейська (капіталістична) світ-економіка не стала абсолютно домінувати. Валерстайн заперечує традиційні формаційний та цивілізаційний підходи до історії, пропонуючи нову, третю, парадигму суспільного розвитку. Він намагається реконструювати поняття «суспільство», стверджуючи, що воно є передусім риторичною конструкцією, а не реальністю, що розвивається. У багатотомній праці «Сучасна світова система» Валерстайн розглянув генезис європейської світ-економіки у XVI ст., розвиток у період меркантилізму, історію до 1840. В інших роботах він аналізує еволюцію капіталістичної світ-економіки у ХІХ—ХХ ст. і навіть дає прогнози на ХХІ ст. За концепцією Валерстайна, капіталізм зародився у XVI ст. (коли світові імперії поступилися місцем світовій економіці, заснованій на торгівлі) і розвивався як цілісна система світових зв’язків, окремими елементами якої були національні економіки. Капіталістична світ-економіка спричинила колоніальну експансію західноєвропейських країн, до ХІХ ст. вона підкорила всі інші світ-економіки і світ-імперії, ставши єдиною сучасною світ-системою. Для капіталістичної світ-економіки характерним є поділ на ядро (центр) та периферію. Країни європейської цивілізації, що утворюють ядро світового господарства, є вирішальною силою світового господарчого розвитку.

Позаєвропейські країни (за деякими натяками) формують периферію, тобто є економічно і політично залежними, що пояснюється цілеспрямованою політикою країн ядра, — вони нав’язують таку економічну спеціалізацію, яка зберігає лідерство розвинутих країн. Валерстайн вважає капіталізм антиринковою системою, оскільки країни ядра монополізують і силою захищають своє привілейоване положення. Рушієм еволюції капіталістичної світ-економіки є також боротьба між країнами ядра. Він доводить, що входження країни у світову економічну систему обов’язково призводить до того, що політична система цієї країни стає частиною міждержавної. Державам доводиться або зазнавати трансформацій, пов’язаних з реформуванням політичної системи, або потрапити в залежність до тих країн, які вже стали частиною світової політичної системи. Підхід Валерстайна набув великої популярності серед ліворадикальних економістів. Хоча багато вчених не погоджуються з ним, світ-системна теорія вплинула на зростання інтересу до історії як єдиного глобального процесу, сприяла народженню історичної глобалістики.

Валерстайн Еммануїл

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *