Вестернізація. Що таке вестернізація?

Вестернізація (англ. western, від west — захід) — процес поширення культурних норм та способу життя західної (європейсько-північноамериканської) цивілізації на незахідні суспільства. Вестернізація традиційно розглядається як складова (або зовнішній прояв) процесів модернізації та глобалізації. Вестернізація започатковувалася під час колоніальної експансії західноєвропейських держав XVI—XIX ст., яка супроводжувалася нав’язуванням певних соціально-культурних стандартів, властивих колонізаторам. Поширення власних стандартів життя європейці розглядали як цивілізуючу місію, спрямовану на подолання «варварства». У ХХ ст., особливо після Другої світової війни і деколонізації, ідеологічне та соціокультурне наповнення вестернізації змінилося, її почали трактувати як наслідок модернізації та об’єктивний прояв наздоганяючого розвитку країн третього світу.

Інколи вестернізація запроваджувалася у певній країні свідомо як елемент системних реформ (діяльність М. Кемаля в Туреччині). С. Хантінгтон виокремлює три моделі сприйняття тандему модернізації та вестернізації: відкидання обох, прийняття обох (кемалізм), сприйняття модернізації і відкидання вестернізації (реформізм). За нинішніх реалій вестернізація тлумачать як поширення в країнах Азії та Африки стандартизованої масової культурної продукції провідних держав (переважно США), яка формує та змінює моделі соціальної поведінки, етичні норми, мовну та релігійну ситуацію, систему цінностей, культуру праці та споживання. Вестернізація загрожує локальним культурним ідентичностям та спільнотам, руйнуючи традиційні складові інших культур та цивілізацій, тому стає об’єктом опору консервативних, фундаменталістських та соціально-протестних рухів і навіть каталізатором політичного екстремізму.

Вестернізація. Що таке вестернізація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *