Взаємодія соціальна. Що таке соціальна взаємодія?

Взаємодія соціальна — система взаємозумовлених, взаємозалежних соціальних дій, в якій дія одного суб’єкта є і причиною, і наслідком дій іншого суб’єкта. Соціальна взаємодія — це фундаментальне явище, на якому ґрунтується суспільне життя, формуються суспільні відносини між людьми і їх об’єднаннями, соціальними спільнотами і організаціями, а також взаємодія всередині цих різномасштабних та різноманітних об’єднань. Основою соціальної взаємодії є соціальні дії, орієнтовані на інших суб’єктів, які зачіпають їх життєдіяльність, інтереси і зумовлюють відповідну реакцію. Виокремлюють такі елементи соціальної взаємодії (П. Сорокін): суб’єкти взаємодії, їх взаємні очікування, цілеспрямованість діяльності. У процесі соціальної взаємодії відбувається обмін матеріальними благами, інформацією, ідеями тощо. Т. Парсонс звернув увагу на ті аспекти соціальної дії, які допомагають координувати поведінку індивідів і інтегрувати їх дії в єдине ціле, тобто у соціальній взаємодії. Дають змогу формувати соціальну взаємодію соціальні норми, які, в свою чергу, визначають певні соціальні ролі. Отже, соціальна взаємодія здійснюється у межах визначених культурних, ціннісних стандартів, які формуються на фундаментальних цінностях. Соціальна взаємодія розрізняється за тривалістю та стійкістю: може бути епізодичною, короткочасною, довготривалою, відносно постійною, на основі якої формуються стійкі соціальні зв’язки. Виявлятися вона може не тільки у співробітництві, а й у конкуренції, суперництві і навіть бути конфліктною.

В межах соціальної взаємодії розрізняють взаємодію економічну, політичну, правову, національну тощо. Визначальною є взаємодія між економічними явищами та процесами і їх носіями — економічними суб’єктами (їх потребами, інтересами, цілями), внаслідок якої відбувається економічний розвиток, виникають та функціонують економічні закони. Чим складніше економічне явище або процес, тим більше суперечностей вони містять. Взаємодія цих суперечностей формує потужні внутрішні сили прогресу (за наявності неантагоністичних форм суперечностей) або регресу (за наявності антагонізмів, конфліктів між економічними суб’єктами), а також альтернативні шляхи розвитку. Взаємодія між економічними явищами та процесами відбувається передусім внаслідок активної дії однієї зі сторін. Соціальна взаємодія і соціальна дія як її складова є найпростішим виявом соціальності, її основою, фундаментом. Соціологічне вивчення соціальної взаємодії у кожному конкретному випадку передбачає з’ясування характеру взаємодії та особливостей її впливу на соціальні процеси.

Взаємодія соціальна. Що таке соціальна взаємодія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *