Виборча кампанія. Що таке виборча кампанія?

Виборча кампанія — різновид політичного управління, у процесі якого політична партія або кандидат на виборну посаду впливає на виборців із метою підвищення (або зниження — залежно від ситуації, що складається у процесі виборів) їх електоральної активності та досягнення за допомогою різних заходів, технологій тощо прийнятного для партії чи кандидата типу електоральної поведінки виборців. Виборча кампанія є сукупністю регламентованих Конституцією України (ст. 69—71) державних заходів, спрямованих на організацію вільного волевиявлення громадян та діяльності кандидатів, партій, їх команд, спрямованої на забезпечення бажаного для них результату виборів. Виборча кампанія відбувається на загальнонаціональному, регіональному, міському, районному рівнях. Тип виборчої кампанії залежить від встановленого порядку виявлення підсумків виборів, тобто мажоритарної, пропорційної чи змішаної систем. Виборча кампанія регулюється основними принципами політичного маркетингу.

Основними елементами технологічної схеми організації виборчої кампанії є: 1) прийняття рішення стосовно участі у виборчій кампанії і її форми (оскільки метою участі кандидатів у виборах не обов’язково є перемога, деякі з них беруть участь у виборчій кампанії щоб популяризувати свій політичний імідж чи посприяти бізнесу, підтримати основного кандидата тощо); 2) організація виборчої інженерії, спрямованої на адаптацію найважливіших виборчих процедур для ефективної реалізації інтересів тих чи інших кандидатів або партій (внесення змін у виборче законодавство; принципи формування виборчих комісій; перегляд кордонів виборчих округів); 3) аналіз соціально-політичної ситуації в окрузі та проведення діагностичних соціологічних досліджень; 4) розроблення стратегії виборчої кампанії, тобто документа, який містить загальні підходи до її організації, зокрема цілі та завдання кампанії, цільові групи електорату, імідж кандидата чи бренд партії, меседж та лозунги кампанії та ін.; 5) аналіз електорального, адміністративного, елітного, інформаційно-комунікативного, партійного, фінансового, організаційного, технологічного та ін. ресурсів, що є у розпорядженні кандидата або партії, яка йде на вибори; 6) розроблення різноманітних технологій, що будуть використовуватися в процесі виборчої кампанії; 7) вироблення основних засад тактики проведення виборчої кампанії та створення її організаційної структури (штабу кампанії, комітетів підтримки та груп добровольців, підбір головного менеджера кампанії, юрисконсульта, прес-секретаря, керівників спеціальних програм та акцій); 8) безпосередня організація виборчої кампанії: реалізація на практиці усіх підготовлених заходів та вироблених технологій, проведення піарівських та рекламних заходів; 9) прогнозування з використанням різноманітних методик попередніх (можливих) результатів виборів з метою корекції технологій участі у виборчій кампанії, прийняття рішення щодо припинення такої участі або посилення активності штабу та ін. учасників кампанії. Регламентує всі основні питання організації виборчої кампанії система виборчого законодавства в Україні, зокрема закони про вибори Президента України, у Верховну Раду, у місцеві органи самоврядування. Відповідно до тенденцій розвитку політичної системи суспільства ці закони піддаються необхідним змінам.

Виборча кампанія. Що таке виборча кампанія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *