Виборча комісія. Що таке виборча комісія?

Виборча комісія — спеціальний колегіальний державний орган, який утворюється для організації підготовки та проведення виборів. Виборча комісія згідно із своїми повноваженнями реалізують і захищають виборчі права громадян України, забезпечують дотримання законодавства України про вибори, завчасно надають виборцям інформацію про зареєстрованих кандидатів, місце, час та процедуру здійснення виборчих дій. У межах своїх повноважень виборча комісія незалежні від органів державної влади і місцевого самоврядування, державних установ, їх рішення є обов’язковими для державних установ, органів місцевого самоврядування, кандидатів, які беруть участь у виборах, виборчих об’єднань, блоків, громадських об’єднань, установ, посадових осіб та виборців. Фінансування діяльності виборчої комісії здійснюється з Державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів. Виборчу комісію можуть залучати до виконання робіт, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів, нештатних працівників за трудовими угодами. Систему виборчих комісій в Україні формують: 1) Центральна виборча комісія (ЦВК), яка утворюється відповідно до Конституції України та Закону України «Про Центральну виборчу комісію». ЦВК є комісією вищого рівня щодо усіх територіальних та дільничних виборчих комісій, передбачених законодавством. Вона здійснює підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнських референдумів, консультативно-методичне забезпечення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. ЦВК діє на постійній основі, до її складу входять 15 членів комісії. Призначає на посаду членів комісії та припиняє їхні повноваження Верховна Рада України за поданням Президента України. Голова комісії, заступник голови, секретар ЦВК обираються із її складу таємним голосуванням під час засідання. Голова, заступник голови та секретар, а також не менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну освіту. Члени комісії звільняються від виконання будь-яких виробничих або службових обов’язків за попереднім місцем роботи. Строк повноважень членів ЦВК — 6 років. Перед вступом на посаду члени комісії складають присягу на пленарному засіданні Верховної Ради. Повноваження ЦВК мають певні особливості залежно від виду виборів, які проводяться; 2) територіальна виборча комісія, яка є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних комісій, які утворені на території відповідного територіального виборчого округу. Вона утворюється ЦВК: а) при виборах Президента України у термін не пізніше як за 80 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та ін. членів комісії у кількості не менше десяти осіб; б) при виборах народних депутатів України у термін не пізніше як за 60 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та ін. членів комісії у кількості не менше чотирнадцяти осіб за поданням центральних керівних органів партій (блоків) не більше однієї особи від суб’єкта виборчого процесу.

Сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радами при виборах депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів територіальна виборча комісія створюється не пізніше як за 75 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і 6—12 членів комісії; 3) окружна виборча комісія, яка формується відповідною радою або її виконавчим комітетом при виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не пізніше як за 65 днів до дня проведення виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і 4—8 членів комісії; 4) дільничні виборчі комісії, які здійснюють свої повноваження у межах виборчих дільниць і утворюються: а) територіальними виборчими комісіями при виборах Президента України та народних депутатів України не пізніше як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та ін. членів комісії у кількості не менше відповідно двадцяти та десяти осіб; б) сільською, селищною, міською, районною у місті радою або її виконавчим комітетом при виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не пізніше як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і 5—11 членів комісії. Голова, заступник та секретар усіх видів виборчих комісій не можуть бути членами однієї партії чи блоку. Усі виборчі комісії інформують населення про своє створення у визначених законом порядку і терміні.

Виборча комісія. Що таке виборча комісія?

Комментарии закрыты.