Виборча система. Що таке виборча система?

Виборча система — система суспільних відносин у сфері формування представницьких органів державної влади через вибори; встановлений Конституцією і законодавством порядок визначення результатів виборів. Виборча система є важливим елементом політичної системи держави. Сукупність правових норм, на яких базується виборча система, утворює виборче право. У світовій практиці застосовують три типи виборчих систем: мажоритарну, пропорційну, змішану. Мажоритарна (франц. majorite — більшість) виборча система, основою якої є принцип більшості, історично була запроваджена першою. За цією системою обраним по відповідному виборчому округу є той кандидат, який за підсумками голосування набрав встановлену законом більшість голосів виборців. Відомі три різновиди мажоритарної виборчої системи: 1) система абсолютної більшості, за якої обраним є той кандидат, який набрав щонайменше 50% + 1 голос від загальної кількості голосів, поданих по виборчому округу і визнаних дійсними; 2) система відносної більшості, за якої обраним є той кандидат, який набрав найбільше голосів порівняно з кожним кандидатом зокрема; 3) система кваліфікованої більшості, за якої обраним є той кандидат, який набрав заздалегідь встановлену кількість голосів, що перевищує половину (наприклад, 2/3, 3/4, 4/5 тощо) загальної кількості поданих на виборах голосів.

Пропорційна виборча система передбачає голосування не за окремих кандидатів, а за групу кандидатів, представлених від окремих партій у вигляді партійних списків. Це голосування проводиться в одному багатомандатному виборчому окрузі. Розподіл мандатів здійснюється тільки між тими партіями, які за підсумками голосування подолали т. зв. виборчу квоту (як правило, 3—4%). Кількість отриманих кожною партією депутатських мандатів пропорційна кількості голосів, отриманих нею на виборах. За змішаної виборчої системи (мажоритарно-пропорційної) половина депутатів обирається за мажоритарною системою, інша половина — за пропорційною системою на основі партійних списків. В Україні з 2006 вибори відбуваються за пропорційною системою.

Виборча система. Що таке виборча система?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *