Виборчий блок. Що таке виборчий блок?

Виборчий блок — тимчасовий союз, об’єднання політичних партій для спільних дій та консолідації організаційних, інтелектуальних, матеріальних ресурсів з метою досягнення перемоги на виборах. Виборчий блок утворюється двома і більше партіями, зареєстрованими у встановленому законом порядку не пізніше ніж за рік до дня виборів. Підставою для вступу політичних партій до виборчого блоку є рішення з’їздів (зборів, конференції) тієї чи іншої партії, які можуть проводитися у будь-який час до початку виборчого процесу. Рішення про формування виборчого блоку оформляється відповідною угодою, яку підписують керівники або уповноважені з’їздом (збором, конференцією) представники партій та скріплюють печатками партій, що утворили блок. В угоді про утворення виборчого блоку зазначаються найсуттєвіші аспекти його функціонування, зокрема порядок проведення міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів, порядок прийняття рішень міжпартійним з’їздом (зборами, конференцією), умови висування та норми представництва кандидатів до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку, порядок прийняття рішень про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку), порядок прийняття рішень про згоду на приєднання іншої партії до виборчого блоку після його створення, а також повна та скорочена назва блоку, керівні органи та умови їх функціонування, норми представництва на міжпартійному з’їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку. Центральну виборчу комісію повідомляють про утворення виборчого блоку не пізніше ніж за 2 дні до проведення міжпартійного з’їзду при виборах Президента України, за 5 днів — при виборах народних депутатів України. До повідомлення додаються документи, які юридично формалізують акт створення виборчого блоку. Партія, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не входить до жодного виборчого блоку і не висунула кандидата на пост Президента України, на підставі рішення її з’їзду (зборів, конференції) та згоди на це виборчого блоку може приєднатися до нього. Права на приєднання до виборчого блоку після його створення партії позбавлені при виборах народних депутатів України.

Висування кандидатів на пост Президента України та кандидатів у народні депутати від виборчого блоку здійснюється на міжпартійному з’їзді (зборах, конференції). У його роботі повинні брати участь не менше 200 депутатів. Виборчий блок може висунути кандидатом на пост Президента України або кандидатами у народні депутати осіб, які є членами партій, що входять до блоку, або позапартійних громадян, які за законом мають право бути обраними Президентом України або народними депутатами України. На виборах народних депутатів України виборчий блок висуває кандидатів у депутати у вигляді виборчого списку, кількість кандидатур у якому не повинна перевищувати кількості депутатів, що становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України. Черговість кандидатів у списку визначається на з’їзді (зборах, конференції). Особа може бути висунута кандидатом на пост Президента України або включена до списку кандидатів лише від одного виборчого блоку. Для реалізації своєї програмної мети виборчий блок формує виборчий фонд блоку за рахунок надходжень від партій, що входять до його складу, а також добровільних внесків фізичних осіб.

Виборчий блок. Що таке виборчий блок?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *