Виховання політичне. Що таке політичне виховання?

Виховання політичне — систематичний цілеспрямований вплив на свідомість, волю і поведінку людей з метою формування їх політичної позиції, ідеалів, цілей, переконань та норм поведінки, відповідних пануючим у суспільстві або окремих верствах ідеям та інтересам, а також формування суспільної і групової свідомості, самосвідомості особистості. Процес політичного виховання спрямований на підготовку громадянина до активного суспільного життя, а також виховання у нього діяльної позиції щодо окремих явищ політичного життя суспільства загалом. Мета, зміст і організація політичного виховання визначаються характером політичної системи суспільства і слугують інтересам її збереження і розвитку.

Політичним вихованням формують раціональний (поширення необхідної політичної інформації) та емоційний (вироблення всієї сукупності політичних відносин) компоненти, тісно пов’язані з конкретною політичною системою аспекти. Методи політичного виховання поділяють на прямі (переконання, примус, навіювання, наслідування) і непрямі (використання політичних символів та ритуалів, стимулювання нормативної поведінки та ін.). Засоби політичного виховання передбачають індивідуальний і колективний рівень. політичного виховання має державні (школа, громадські організації тощо) і недержавні (сім’я) форми. Головним критерієм ефективності системи політичного виховання є політична поведінка соціальних груп і окремих громадян.

Виховання політичне. Що таке політичне виховання?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *