Вульгарний соціологізм. Що таке вульгарний соціологізм?

Вульгарний (лат. vulgaris — звичайний, простий) соціологізм — 1) трактування соціальної функції духовних явищ як змістовної, значущої, визначальної; 2) однобічне тлумачення суспільної свідомості в аспекті класово-ідеологічної функції безвідносно до проблеми її істинності чи хибності. Вульгарний соціологізм абсолютизує соціальне в людині, ігноруючи роль внутрішніх (спадкових) факторів. За цією теорією, особистість формується під впливом зовнішніх умов, середовища і виховання. Прихильники вульгарного соціологізму вважали, що за допомогою виховання можна змінити не тільки окремих людей, а й суспільство загалом.

Вульгарний соціологізм. Що таке вульгарний соціологізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *