Вікова структура суспільства. Що таке вікова структура суспільства?

Вікова структура суспільства — розподіл населення на групи за віком, як правило, дані про віковий розподіл населення на дати переписів, а також поточні оцінки, отримані у міжпереписні періоди статистичними органами по п’ятирічних групах (0—4; 5—9; 10—14 і т. д.). Для практичних цілей необхідне функціональне групування: непрацездатне населення (0—14 або 0—15 років), працездатне (від 14, 15 або 16 років до 55 років для жінок і 60 років для чоловіків), населення, що вийшло за межі працездатного віку (пенсіонери по старості). Вікова структура суспільства найчастіше використовується разом із статевою. Статево-вікова структура характеризує співвідношення як між різними віковими групами, так і між різними статями у кожній віковій групі. Від особливостей статево-вікової структури залежить ефективне використання економічних і природних ресурсів, нормальне здійснення населенням репродуктивних функцій, формування оборонного потенціалу та ін.

На статево-віковій структурі позначаються різноманітні події: минулі війни, рівень смертності окремих категорій населення, репресії та ін. Інструментом структурних зіставлень є статево-вікові або вікові піраміди. Їх будують для порівняння двох різних територіальних сукупностей населення, зіставлення змін, що відбулися в певний період, як правило міжпереписний, в одній і тій самій сукупності. Для створення вікових пірамід використовують систему прямокутних координат. На горизонтальній осі (осі абсцис) відкладають вліво кількість чоловіків, а вправо — жінок. На вертикальній осі (осі ординат), фіксують вік. Висота отримуваних прямокутників відповідає довжині вікового інтервалу, а довжина — кількості чоловіків або жінок відповідного віку. За допомогою вікової піраміди можна наочно відобразити демографічну історію та демографічну специфіку країни практично за сторіччя.

Вікова структура суспільства. Що таке вікова структура суспільства?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *