Віршування силабічне, Що таке силабічне Віршування?

Віршування силабічне, Що таке силабічне Віршування?

Віршування силабічне (від грец. sуllаbе — склад) — система віршування, в основу якої покладена однакова кількість складів (часто — 13, рідше — 11) при невпорядкованому, вільному розташуванні наголошених і ненаголошених складів. Ця система віршування характеризується також парним римуванням, притаманна вона поезії, що базується на мовленні з постійним наголосом у словах на останньому (французька) чи передостанньому (польська) складах. Силабіка зустрічається також у мовах, які мають незначну різницю між складом наголошеним і ненаголошеним.

Віршування силабічне, Що таке силабічне Віршування?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *