Гарантії. Що таке гарантії?

Гарантії — система соціально-економічних і юридичних засобів, що забезпечують дотримання конституційних прав людини та розвиток суспільної системи загалом. Гарантії випливають із прав та свобод людини, які декларуються конституцією, захищаються чинним законодавством, обумовлені, в свою чергу, Декларацією прав людини. Гарантії можуть бути класифіковані за сферами життєдіяльності людини і суспільства (економічні, соціально-політичні, культурні, духовні тощо). За суб’єктами діяльності виділяють такі типи: а) гарантії для держави (створення умов для існування суверенності країни, збереження цілісності та недоторканності її території, забезпечення громадянського миру і спокою, створення умов для гідного життя і праці людини, консолідації всіх прогресивних сил суспільства тощо); б) гарантії для народу, етносів країни (забезпечення зайнятості, професійної підготовки, отримання освіти, медичної допомоги, самореалізації особистості тощо); в) гарантії для молоді (отримання роботи за фахом, підвищення професійного рівня тощо); г) гарантії для молодих сімей (забезпечення передбаченої системи пільг через державні соціальні служби); ґ) гарантії для пенсіонерів, малозабезпечених, багатодітних і неповних сімей, інвалідів тощо. Соціологія розглядає гарантії у контексті соціальних відносин, обґрунтовує соціальні гарантії залежно від їх місця в соціальній структурі суспільства, співвідношення з економічними стимулами, міри справедливості соціальних пільг та переваг, що надаються окремим верствам населення, професійним групам тощо.

Західна соціологічна думка виходить із поділу соціальних гарантій на дві основні групи — конституційні та конституційно-правові. До першої групи гарантій належать організація та функціонування державної влади, політичний устрій держави, регіональне самоврядування та характер його відносин з центром тощо. Конституційний порядок у регіонах повинен відповідати принципам демократичної правової держави. На регіональному рівні населення має власні органи представницької влади, які обирають на основі загальних, прямих та рівних виборів шляхом таємного голосування. Регіони гарантують, що конституційний порядок відповідатиме основним правам людини, конституції країни. Конституційно-правові гарантії передбачають реалізацію прав та свобод людини (прав на соціальне забезпечення, здійснення необхідних для підтримання її гідності і вільного розвитку особистості прав в економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної людини).

Гарантії. Що таке гарантії?

Комментарии закрыты.