Гекзаметр (гексаметр), Що таке Гекзаметр (гексаметр)?

Гекзаметр (гексаметр), Що таке Гекзаметр (гексаметр)?

Гекзаметр (гексаметр) (від грец. hехаmеtrоs — шестимірник) — вірш шестистопного дактиля, де в кожній стопі, окрім п’ятої, два коротких склади можуть замінюватись одним довгим; остання стопа завжди двоскладова — хорей. Найчастіше гекзаметр має усередині віршового рядка (після третього складу третьої стопи) цезуру (ритмічно-інтонаційну паузу), яка розмежовує його на два піввірші, або подвійну цезуру, що ділить рядок на три частини.
Гекзаметром написано чимало творів античної літератури у різних жанрах (епічна поема, ідилія, гімн, елегія, епіграма, послання тощо).

Майстрами гекзаметра були Гомер, Вергілій, Теокріт та ін. У поезії Нового часу до нього зверталися Й. Ґете, Г. Лонгфелло. В українській літературі гекзаметром писали, зокрема, Леся Українка, М. Зеров, М. Рильський, П. Тичина.

Гекзаметр (гексаметр), Що таке Гекзаметр (гексаметр)?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *