Гендерні стереотипи. Що таке гендерні стереотипи?

Гендерні стереотипи (грец. stereos — твердий і typos — відбиток) — стійкі, стандартизовані, емоційно насичені, ціннісні образи, уявлення про соціальні об’єкти з точки зору їх статевої відмінності. Явище стереотипізації поширене в суспільній свідомості, але недостатньо вивчене. Стереотип можна розглядати як уявлення, характерне для індивіда чи певної групи людей, але таке, що не завжди відповідає соціальній реальності. З одного боку, стереотипи функціонують у свідомості суб’єкта, з іншого — є інтегральною складовою соціальної структури, спільною для осіб, які належать до цієї культури. Історично стереотипи досліджували у контексті певної соціальної групи, тобто як суспільні явища, закорінені в буття культури, її традиції, моральні кодекси, релігійні системи, що передаються з покоління в покоління у процесі соціалізації. Гендерні стереотипи пов’язані з уявленнями жінок і чоловіків одне про одного і про самих себе. У суто термінологічному сенсі гендер позначає соціокультурні відмінності між чоловіками та жінками, які формуються в процесі навчання та соціалізації, є неоднаковими в різних суспільствах, культурах, епохах, змінюються з часом.

Поняття «гендер» не замінює поняття «стать», яке позначає біологічну різницю між чоловіками та жінками. Біологічна відмінність явна і зрозуміла, а соціокультурні — залишають широкий простір для творення, поширення і фіксування стереотипів. Наприклад, одним із гендерних стереотипів може бути уявлення про те, що жінка нездатна до глибокого мислення через свою «вторинність». Подібне уявлення про «вторинність» як один з домінуючих стереотипів може помітно ускладнювати соціальну комунікацію, оскільки програмує не досягнення порозуміння, а його неможливість, коли йдеться про комунікацію представників різних статей. Такі уявлення можуть суттєво змінювати інтерпретацію інформації, наприклад по-різному трактуючи ідентичні жести, поведінку чоловіків і жінок: гучний, напружений голос у чоловіків може виражати агресію, а у жінок може інтерпретуватися як прояв істеричності. Тобто йдеться не про єдину мову людей різних статей, а про два розмежовані діалекти.

Гендерні стереотипи. Що таке гендерні стереотипи?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *